ANUNCIO E CONVOCATORIA ALQUILER 2 LOCAIS MUNICIPAIS

CONVOCATORIA

En Portomarín el 05 de Febreiro de 2024

———————————————————

CONVOCATORIA E BASES REGULADORAS-BOLSA DE EMPREGO NA CATEGORÍA DE LIMPIADOR/A DE INSTALACIÓNS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE PORTOMARIN polo sistema de OPOSICIÓN

ACTA DE CONSTITUCIÓN

CONVOCATORIA

DESCARGAR RESOLUCIÓN

En Portomarín a 16 de Novembro de 2023

———————————————————

CONVOCATORIA E BASES REGULADORAS-BOLSA DE EMPREGO NA CATEGORÍA DE LIMPIADOR/A DE INSTALACIÓNS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE PORTOMARIN polo sistema de OPOSICIÓN

DESCARGAR CONVOCATORIA E BASES

DESCARGAR RESOLUCIÓN

En Portomarín a 31 de Outubro de 2023

———————————————————

BASES PARA A SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL PARA CONTRATOS TEMPORAIS VINCULADOS A PROGRAMAS FINANCIADOS POR OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

DESCARGAR BASES

En Portomarín a 30 de Outubro de 2023

———————————————————

BASES E CONVOCATORIA DA OFERTA 12-2023-10747, REALIZADA AO SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO LUGO SUR PARA A CREACIÓNJ DUNHA BOLSA DE EMPREGO NA CAIEGORIA DE AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR PARA O CONCELLO DE PORTOMARÍN

LISTADO PERSOAL

En Portomarín a 23 de Outubro de 2023

———————————————————

ENMENDA DE ERROS RESOLUCIÓN BASES PROCESO SELECTIVO CREACION DUNHA BOLSA EMPREGO SAF 2023

ENMENDA DE ERROS

En Portomarín a 26 de Setembro de 2023

———————————————————

RESOLUCIÓN BASES PROCESO SELECTIVO CREACION DUNHA BOLSA EMPREGO SAF 2023

RESOLUCIÓN

En Portomarín a 19 de Setembro de 2023

———————————————————

BASES DE CONVOCATORIA_BASES PARA A CREACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO-CATEGORÍA MTL DEPORTIVO

BASES

En Portomarín a 13 de Setembro de 2023

———————————————————

BASES PROCESO SELECTIVO CREACION DUNHA BOLSA EMPREGO SAF 2023

BASES

RESOLUCION

En Portomarín a 09 de Setembro de 2023

———————————————————

Bases de participación Programa Portomarín Concilia 2023-2024

BASES

SOLICITUDE

En Portomarín a 24 de Xullo de 2023

———————————————————

BASES PARA A PROVISIÓN DE DIVERSOS POSTOS DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL PARA A PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS. 2023 

BASES MOTOBOMBA

BASES PEÓN CONDUCTOR/A

BASES XEFE/A

BASES PEÓN

En Portomarín a 06 de Xullo de 2023

———————————————————

Acta de Constitucién do Tribunal cualificador do pmceso selectivo do Concello de Portomaín para a contratación de dúas persoas na categoría de auxiliar de axuda no fogar para o periodo vacaional e creación de lista de reserva mediante concurso.

CONSTITUCION DE LISTAS

En Portomarín a 27 de Xuño de 2023

———————————————————

Acta de Constitucién do Tribunal cualificador do pmceso selectivo do Concello de Portomaín para a contratación de dúas persoas na categoría de auxiliar de axuda no fogar para o periodo vacaional e creación de lista de reserva mediante concurso.

DESCARGAR ACTA

DILIXENCIA ACTA

En Portomarín a 22 de Xuño de 2023

———————————————————

CONVOCATORIA DO PROCESO SELECTIVO PARA A SUSTITUCIÓN NO PERIODO VACACIONAL DE DOUS POSTOS NA CATEGORÍA DE AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR PARA O CONCELLO DE PORTOMARÍN

LISTAXE DE ADMITIDOS/AS

SUBSANACIÓN LISTAXE PROCESO DE SELECCIÓN

En Portomarín a 21 de Xuño de 2023

———————————————————

DECRETO ALCALDIA CONSTITUCION BOLSA DE RESERVA PARA A CONTRATACION POSTO TRABALLADOR SOCIAL

DESCARGAR DECRETO

En Portomarín a 04 de Maio de 2023

———————————————————

ACTA DA SESION 1 PARA O PROCESO SELECTIVO DE SUSTITUCION DA BAIXA POR I.T. E CREACION DA BOLSA DO POSTO DE TRABALLADOR SOCIAL 2023

DESCARGAR ACTA

En Portomarín a 28 de Abril de 2023

———————————————————

ACTA SESION CONSTITUCION TRIBUNAL E LISTAXE DOS/AS CANDIDATOS AO PROCESO SELECTIVO SUSTITUCION DO POSTO DA T. SCOIAL EN SITUACION DE BAIXA E BOLSA DE RESERVA

DESCARGAR ACTA

En Portomarín a 24 de Abril de 2023

———————————————————

DECRETO ALCALDIA LISTA DE CANDIDATOS E NOMEAMENTO TRIBUNAL DO PROCESO SELECTIVO PARA A SUSTITUCION E BOLSA DE RESERVA DA PRAZA TRABALLADOR SOCIAL

DESCARGAR DECRETO

En Portomarín a 24 de Abril de 2023

———————————————————-

PROCEDEMENTO SELECTIVO DA PRAZA TRABALLADOR SOCIAL E CREACION BOLSA DE EMPREGO

BASES PROCEDEMENTO SELECTIVO MEDIANTE ENTREVISTA CURRICULAR DA PRAZA TRABALLADOR SOCIAL E CREACION BOLSA DE EMPREGO

Resolución alcaldía aprobación bases e creación de nova bolsa de reserva para a sustitución da baixa por IT dun posto de Traballador Social

En Portomarín a 18 de Abril de 2023

———————————————————-

ADXUDICACION DO CONTRATO DE CONCESION DE VARIOS LOCAIS COMERCIAIS NO MERCADO MUNICIPAL DE PORTOMARIN

Convocatoria

Prego Claúsulas Económico-Administrativas

Anexo I

En Portomarín, o 30 de Xaneiro de 2023

———————————————————-

ALLEAMENTO DE VIVENDA DE PROPIEDADE MUNICIPAL MEDIANTE POXA A ALZA

Prego de Condicións

Anuncio

Valoración Inmobiliaria

Anexo a valoración

Informe Técnico

Informe Técnico Situación Emprazamento

En Portomarín, o 24 de Xaneiro de 2023

———————————————————-

BASES PARA A SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL PARA A PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS COFINANCIADO CO FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESENVOLVEMENTO RURAL (FEADER) NO MARCO DO PDR DE GALICIA 2014-2021” PARA O CONCELLO DE PORTOMARIN COMO PERSOAL LABORAL TEMPORAL

Resultado final do proceso

En Portomarín, o 28 de Julio de 2022

———————————————————-

BASES PARA A SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL PARA A PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS COFINANCIADO CO FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESENVOLVEMENTO RURAL (FEADER) NO MARCO DO PDR DE GALICIA 2014-2021” PARA O CONCELLO DE PORTOMARIN COMO PERSOAL LABORAL TEMPORAL.

Listaxe definitiva admitidos/as

Publicación Anuncio Sede Electrónica

En Portomarín, o 20 de Julio de 2022

———————————————————-

BASES PARA A SELECCIÓN DE XEFES DE BRIGADA PARA A PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS COFINANCIADO CO FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESENVOLVEMENTO RURAL (FEADER) NO MARCO DO PDR DE GALICIA 2014-2021” PARA O CONCELLO DE PORTOMARIN COMO PERSOAL LABORAL TEMPORAL

Descargar Decreto listaxe definitiva admitidos e órgano de selección

En Portomarín, o 19 de Julio de 2022

———————————————————-

BASES PARA A SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL PARA A PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS COFINANCIADO CO FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESENVOLVEMENTO RURAL (FEADER) NO MARCO DO PDR DE GALICIA 2014-2021” PARA O CONCELLO DE PORTOMARIN COMO PERSOAL LABORAL TEMPORAL

Listado de Admitidos/as

En Portomarín, o 14 de Julio de 2022

———————————————————-

BASES PARA A SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL PARA A PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS COFINANCIADO CO FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESENVOLVEMENTO RURAL (FEADER) NO MARCO DO PDR DE GALICIA 2014-2021” PARA O CONCELLO DE PORTOMARIN COMO PERSOAL LABORAL TEMPORAL

Listado de Admitidos/as

En Portomarín, o 14 de Julio de 2022

———————————————————-

ACTA CONSTITUCIÓN AMPLIACIÓN DA BOLSA DE EMPREGO NA CATEGORÍA DE AUXILIARES DE AXUDA NO FOGAR A TRAVÉS DO SISTEMA DE CONCURSO 2022. LISTADO DE ADMITIDOS/AS

Decargar a Acta

En Portomarín, o 08 de Julio de 2022

———————————————————-

ACTA CONSTITUCIÓN PROCESO SELECTIVO BOLSA DE EMPREGO NA CATEGORÍA DE AUXILIARES DE AXUDA NO FOGAR A TRAVÉS DO SISTEMA DE CONCURSO 2022. LISTADO DE ADMITIDOS/AS

Decargar a Acta

En Portomarín, o 08 de Julio de 2022

———————————————————-

BOLSA DE EMPREGO NA CATEGORÍA DE AUXILIARES DE AXUDA NO FOGAR A TRAVÉS DO SISTEMA DE CONCURSO 2022. LISTADO DE ADMITIDOS/AS

Decargar as Bases

En Portomarín, o 04 de Julio de 2022

———————————————————-

BASES PARA A PROVISIÓN DE 3 PRAZAS DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL DE CONDUCTOR DE VEHÍCULO MOTOBOMBA PARA A PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS. 2022

Decargar as Bases

Anexo

En Portomarín, o 01 de Julio de 2022

———————————————————-

BASES PARA A PROVISIÓN DE 1 POSTO DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL DE PEON-CONDUTOR PARA A PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS. 2022

Decargar as Bases

Anexo

En Portomarín, o 01 de Julio de 2022

———————————————————-

BASES PARA A PROVISIÓN DE 3 POSTOS DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL DE PEON FORESTAL PARA A PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS. 2022

Decargar as Bases

Anexo

En Portomarín, o 01 de Julio de 2022

———————————————————-

BASES PARA A PROVISIÓN DE 1 POSTO DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL DE XEFE DE BRIGADA PARA A PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS. 2022

Decargar as Bases

Anexo

En Portomarín, o 01 de Julio de 2022

———————————————————-

CONVOCATORIA E BASES REGULADORAS BOLSA DE EMPREGO NA CATEGORÍA DE AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR polo sistema de CONCURSO.

Descargar

En Portomarín, o 14 de Junio de 2022

———————————————————————————————-

CORRECIÓN DE ERROS. PREGOS QUE REXERAN O PROCEDEMENTO ABERTO TRAMITADO PARA ADXUDICAR MEDIANTE CONCESIÓN DO SERVIZO PUBLICO DE PISCINA E BAR MUNICIPAL EN PORTOMARÍN.

Corrección de Erros

En Portomarín, o 06 de Junio de 2022

———————————————————————————————-

LISTA DEFINITIVA DE PERSOAS ADMITIDAS O PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR DUAS PRAZAS DE PEON DE OBRAS NO CONCELLO DE PORTOMARIN

Resolución da Alcaldía

En Portomarín, o 31 de Mayo de 2022

———————————————————————————————-

EXPEDIENTE 82/2022. CONCESION DE VARIOS LOCAIS COMERCIAIS DO MERCADO MUNICIPAL DE PORTOMARIN

Clausulas Económico-Administrativas

Anuncio BOP

Anuncio Prensa

Resolucón da Alcaldía

En Portomarín, o 11 de Abril de 2022

———————————————————————————————-

Bases para a adxudicación mediante concurso aberto e conforme ás condicións que polas presentes bases se expresan, do arrendamento de varios locais comerciais relacionados no mercado municipal de Portomarin

Resolución

Bases

Anexo III

Anuncio en Prensa

En Portomarín, o 25 de Febreiro de 2022

———————————————————————————————-

CONSTITUCIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO DE AUXILIARES DE AXUDA NO FOGAR PARA O CONCELLO DE PORTOMARIN SAF 2022

DESCARGAR RESOLUCIÓN

En Portomarín, o 15 de Febreiro de 2022

———————————————————————————————-

ACTA TRIBUNAL VALORACION PROCESO SELECTIVO BOLSA EMPREGO SAF

DESCARGAR ACTA

En Portomarín, o 11 de Febreiro de 2022

———————————————————————————————-

PROCESO SELECTIVO A TRAVÉS DE BOLSA DE EMPREGO AUXILIARES DE AXUDA NO FOGAR 2022: LISTADO DEFINITIVO DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS

DESCARGAR LISTADO

En Portomarín, o 10 de Febreiro de 2022

———————————————————————————————-

PROCESO SELECTIVO A TRAVÉS DE BOLSA DE EMPREGO AUXILIARES DE AXUDA NO FOGAR 2022: LISTADO DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS

DESCARGAR LISTADO

En Portomarín, o 08 de Febreiro de 2022

———————————————————————————————-

PROCESO SELECTIVO A TRAVÉS DE BOLSA DE EMPREGO AUXILIARES DE AXUDA NO FOGAR 2022

BASES DO PROCESO

COMUNICACIÓN

En Portomarín, o 21 de Xaneiro de 2022

————————————————– ——————————————–

CONTRATACION DAS OBRAS DE MELLORA DO ABASTECEMENTO AO NÚCLEO DE LEÓN-PORTOMARÍN (LUGO) MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO SIMPLIFICADO

RESOLUCIÓN

ANEXO III

En Portomarín, o 08 de Outubro de 2021

———————————————————————————————-

BASES PARA A SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL PARA A PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS COFINANCIADO CO FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESENVOLVEMENTO RURAL (FEADER) NO MARCO DO PDR DE GALICIA 2014-2021” PARA O CONCELLO DE PORTOMARIN COMO PERSOAL LABORAL TEMPORAL.

Lista de Admito/as e Excluido/as definitiva

En Portomarín, o 25 de Agosto de 2021

———————————————————————————————-

BASES DA CONVOCATORIA PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL, DE UN/HA (1) INFORMADOR/A TURÍSTICO PARA A ATENCIÓN E INFORMACIÓN AO PEREGRINO NO CAMIÑO FRANCÉS AO SEU PASO POLO CONCELLO DE PORTOMARÍN.

Lista de Admito/as e Excluido/as provisional

En Portomarín, o 25 de Agosto de 2021

———————————————————————————————-

BASES PARA A SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL PARA A PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS COFINANCIADO CO FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESENVOLVEMENTO RURAL (FEADER) NO MARCO DO PDR DE GALICIA 2014-2021” PARA O CONCELLO DE PORTOMARIN COMO PERSOAL LABORAL TEMPORAL

Lista de Admito/as e Excluido/as provisional

En Portomarín, o 18 de Agosto de 2021

———————————————————————————————-

BASES QUE REXERÁN A CONVOCATORIA PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL, DE UN/HA (1) INFORMADOR/A TURÍSTICO PARA A ATENCIÓN E INFORMACIÓN AO PEREGRINO NO CAMIÑO FRANCÉS AO SEU PASO POLO CONCELLO DE PORTOMARÍN​ 

Descargar Bases

Descargar Anuncio

En Portomarín, o 16 de Agosto de 2021

———————————————————————————————-

BASES PARA A PROVISIÓN DE 2 PRAZAS DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL DE CONDUCTOR DE VEHÍCULO MOTOBOMBA PARA A PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS. 2021 

Descargar Bases

Descargar Anuncio BOP

En Portomarín, o 30 de Xullo de 2021

———————————————————————————————-

ACTA DE ADMITIDOS/AS NA SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL SUBVENCIÓNS PARA O FOMENTO DO EMPREGO NO MEDIO RURAL (APROL RURAL). PARA O CONCELLO DE PORTOMARIN COMO PERSOAL LABORAL TEMPORAL

Descargar Acta

En Portomarín, o 29 de Xullo de 2021

———————————————————————————————-

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO DE LAS OBRAS DE: “PAVIMENTACION DOS ACCESOS AOS NUCLEOS DE REBORDONDO, VILARBASIN, SOENGAS, CASAS, VILAPROI E VEDRO” (subvencionadas en base al PLAN PROVINCIAL ÚNICO DE COOPERACIÓN CON LOS CONCELLOS 2021), A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO.

Descargar Pliego

Descargar Proyecto

Descargar Anuncio

En Portomarín, o 28 de Xullo de 2021

———————————————————————————————-

NOMEAMENTO DO TRIBUNAL PARA A SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL SUBVENCIÓNS PARA O FOMENTO DO EMPREGO NO MEDIO RURAL (APROL RURAL). PARA O CONCELLO DE PORTOMARIN COMO PERSOAL LABORAL TEMPORAL

Descargar Nomeamento

En Portomarín, o 27 de Xullo de 2021

———————————————————————————————-

Lista provisional de admitidos/ excluídos para a cobertura mediante concurso-oposición de 1 PRAZA DE PEÓN FORESTAL PARA TAREFAS DE XESTION DA BIOMASA VEXETAL

Ver lista provisional de admitidos/ excluídos

En Portomarín, o 26 de Xullo de 2021

———————————————————————————————-

BASES PARA A SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL PARA A PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS COFINANCIADO CO FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESENVOLVEMENTO RURAL (FEADER) NO MARCO DO PDR DE GALICIA 2014-2021” PARA O CONCELLO DE PORTOMARIN COMO PERSOAL LABORAL TEMPORAL.

Ver lista de admitidos/ excluídos definitiva

En Portomarín, o 20 de Xullo de 2021

———————————————————————————————-

BASES PARA A SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL PARA A PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS COFINANCIADO CO FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESENVOLVEMENTO RURAL (FEADER) NO MARCO DO PDR DE GALICIA 2014-2021” PARA O CONCELLO DE PORTOMARIN COMO PERSOAL LABORAL TEMPORAL.

Ver lista de admitidos/ excluídos provisional

En Portomarín, o 13 de Xullo de 2021

———————————————————————————————-

BASES PARA A PROVISIÓN DE 2 PRAZAS DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL DE XEFE DE BRIGADA DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS. 2021

Bases

Anuncio BOP

En Portomarín, o 02 de Xullo de 2021

———————————————————————————————-

BASES PARA A PROVISIÓN DE 3 PRAZAS DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL DE CONDUCTOR DE VEHÍCULO MOTOBOMBA PARA A PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS. 2021

Bases

Anuncio BOP

En Portomarín, o 02 de Xullo de 2021

———————————————————————————————-

BASES PARA A PROVISIÓN DE 8 PRAZAS DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL DE PEÓN DE BRIGADA DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS (6 PRAZAS DE PEÓN DE BRIGADA E 2 PRAZA DE PEÓN CONDUCTOR). 2021.

Bases

Anuncio BOP

En Portomarín, o 02 de Xullo de 2021

———————————————————————————————-

PROCEDEMENTO ABERTO MODALIDADE URXENTE PARA ADXUDICAR MEDIANTE CONCESIÓN O SERVIZO PUBLICO DA PISCINA E BAR MUNICIPAL DO CONCELLO DE PORTOMARÍN

Prego Administrativo

Prego Técnico

Resolución Alcaldía

Memoria Xustificativa

Plano

BOP

En Portomarín, o 31 de Mayo de 2021

———————————————————————————————-

ANUNCIO PUBLICACIÓN PROVISIONAL DA BOLSA DE TRABALLO DE AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR

ANUNCIO

En Portomarín, o 27 de Mayo de 2021

———————————————————————————————-

ESTUDO DE VIABILIDADE ECONOMICO-FINANCIEIRA DA CONCESIÓN DO SERVIZO PUBLICO DE PISCINA E BAR MUNICIPAL EN PORTOMARIN

ESTUDO DE VIABILIDADE ECONOMICO-FINANCIEIRA

ANUNCIO NO BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA

En Portomarín, o 26 de Mayo de 2021

———————————————————————————————-

LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS/AS BOLSA DE EMPREGO DO CONCELLO DE PORTOMARIN PARA REALIZAR CONTRATACIÓNS LABORAIS TEMPORAIS COMO AUXILIARES DE AXUDA NO FOGAR

RESOLUCIÓN DA ALCALDIA

En Portomarín, o 25 de Mayo de 2021

———————————————————————————————-

BOLSA DE EMPREGO DO CONCELLO DE PORTOMARIN PARA REALIZAR CONTRATACIÓNS LABORAIS TEMPORAIS COMO AUXILIARES DE AXUDA NO FOGAR

BASES BOLSA DE EMPREGO

ANEXOS BOLSA DE EMPREGO

ANUNCIO NO BOP

En Portomarín, o 15 de Mayo de 2021

———————————————————————————————-

BASES DA CONVOCATORIA PAVIMENTACION DOS VIAIS DE SEIXON-VILARBASIN E O VILAR-VILAXUSTE

ANUNCIO LICITACIÓN

ANUNCIO PLIEGO

PLIEGO

PROXECTO PLAN UNICO

PROXECTO VILAR VILAXUSTE

Publicado o 24/03/2021 en Portomarín

—————————————————————————————————

BASES DA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA O ALUGUEIRO DE CATRO LOCAIS DE TITULARIDADE PÚBLICA NUNHA NAVE MUNICIPAL PARA ACOLLEMENTO DE EMPRESAS NO POLIGONO INDUSTRIAL DE PORTOMARIN.

BASES

ANEXO I – SOLICITUDE

ANEXO II – UBICACIÓN

ANUNCIO

Publicado o 11/11/2020 en Portomarín

—————————————————————————————————

BASES DA CONVOCATORIA PARA A COBERTURA MEDIANTE CONCURSO- OPOSICIÓN DE 2 PRAZAS DE PEÓNS DE OBRAS PARA O CONCELLO DE PORTOMARÍN.

BASES

Publicado o 11/11/2020 en Portomarín

—————————————————————————————————

BASES DA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA O ALUGUEIRO DE CATRO LOCAIS DE TITULARIDADE PÚBLICA NUNHA NAVE MUNICIPAL PARA ACOLLEMENTO DE EMPRESAS NO POLIGONO INDUSTRIAL DE PORTOMARIN. 

BASES

ANUNCIO

ANEXO I

ANEXO II

Publicado en Portomarín 04 de Novembro de 2020

———————————————————————————————–

BASES DA CONVOCATORIA PARA A COBERTURA MEDIANTE CONCURSOOPOSICIÓN DE 2 PRAZAS DE PEÓNS DE OBRAS PARA O CONCELLO DE PORTOMARÍN.

DESCARGAR BASES

Publicado el 31/08/2020

———————————————————————————————–

CONVOCATORIA DE SELECCIÓN PARA A COBERTURA MEDIANTE CONCURSOOPOSICIÓN DE 2 PRAZAS DE PEÓN PARA O CONCELLO DE PORTOMARÍN. 

ANUNCIO

Publicado el 31/08/2020

———————————————————————————————–

BASES PARA A SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL PARA A PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS COFINANCIADO CO FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESENVOLVEMENTO RURAL (FEADER) NO MARCO DO PDR DE GALICIA 2014-2020” PARA O CONCELLO DE PORTOMARIN COMO PERSOAL LABORAL TEMPORAL.

DESCARGAR BASES

ANUNCIO

Publicado el 17/08/2020

————————————————– ———————————————

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LOS ACCESOS A LOS NÚCLEOS DE VALDERRAMOS, VILAPROI Y LEÓN

Proxecto

Publicado en Portomarín, 16/08/2019

————————————————————-

CONTRATO DE LAS OBRAS DE: “PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LOS ACCESOS A LOS NÚCLEOS DE VALDORRAMOS, VILLAPROI Y LEON, PLAN DE MEJORA DE CAMINOS MUNICIPAIS 2019-2020, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO

Pliego

Memoria Xustificativa

Certificado Resolución

Informe non utilización propostas electrónicas

Publicado en Portomarín, 16/08/2019

—————————————————————

CONTRATO DE SUMINISTRO DE: “REMOLQUE MULTISERVICIOS PARA LA GESTION DE RESIDUOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO

Memoria

Certificado de Resolución

Clausulas Administrativas

Publicado en Portomarín, 14/08/2019

—————————————————————

ACTA TRIBUNAL PARA UNA SELECCIÓN DE 2 CONDUCTORES DE MOTOBOMBA, PARA O CONCELLO DE PORTOMARIN

Descargar

Publicado en Portomarín, 08/08/2019

—————————————————————-

LISTA ADMITIDOS/AS PARA A SELECCION DE 2 CONDUCTORES DE MOTOBOMBA, PARA O CONCELLO DE PORTOMARIN

Descargar

Publicado en Portomarín, 03/08/2019

—————————————————————-

CONTRATO DE LAS OBRAS DE: “PROYECTO DE OBRAS DE MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA VIARIA DE ACCESO AL POLIGONO INDUSTRIAL DE PORTOMARIN”, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO.

Pliego

Memoria Xustificativa do Organo de Contratación

Informe da non utilización de propostas electrónicas

Informe Secretaría Intervención

Informe Melloras

Proxecto Técnico

Publicado en Portomarín, 01/08/2019

—————————————————————-

ACTA DO TRIBUNAL PARA A SELECCION DE 3 CONDUCTORES MOTOBOMBA, PARA O CONCELLO DE PORTOMARIN

Descargar

Publicado en Portomarín, 18/07/2019

—————————————————————-


ACTA DO TRIBUNAL PARA A SELECCION DE 2 OPERARIOS CONDUCTOR TRACTOR DESBROZADOR, PARA O CONCELLO DE PORTOMARIN

Descargar

Publicado en Portomarín, 18/07/2019

—————————————————————-

ACTA DO TRIBUNAL PARA A SELECCION DE UN UN PEON CONDUCTOR E 3 POSTOS DE PEON DE BRIGADA, PARA O CONCELLO DE PORTOMARIN

Descargar

Publicado en Portomarín, 18/07/2019

—————————————————————-

ACTA DO TRIBUNAL PARA A SELECCION DE UN XEFE DE BRIGADA, PARA O CONCELLO DE PORTOMARIN

Descargar

Publicado en Portomarín, 18/07/2019

—————————————————————-

LISTA DE ADMITIDOS, TRIBUNAL, PRUEBAS EN EL PROCESO DE SELECCIÓN BRIGADA INCENDIOS

Descargar Anuncio

Publicado en Portomarín, 16/07/2019

——————————————————————

RESOLUCIÓN BASES PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL DE UN/HA INFORMADOR/A TURÍSTICO PARA A ATENCIÓN E INFORMACIÓN AO PEREGRINO NO CAMIÑO FRANCÉS AO SEU PASO POR PORTOMARÍN aprobadas por decreto da Alcaldía de data 20/06/2019.

Descargar Resolución

Publicado en Portomarín o 08/07/2019

——————————————————————

BASES QUE REXERÁN A CONVOCATORIA PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL, DE TRES (3) OPERARIOS CONDUTORES DO VEHÍCULO MOTOBOMBA DO CONCELLO DE PORTOMARIN, EN CUMPRIMENTO DO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUBSCRITO ENTRE A CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL E A ENTIDADE LOCAL DE PORTOMARIN, PARA A PARTICIPACIÓN NA PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS DURANTE O ANO 2019, COFINANCIADO PARCIALMENTE CO FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESENVOLVEMENTO RURAL (FEADER) NO MARCO DO PDR DE GALICIA 2014-2020. ACTUACIÓN VEHÍCULO MOTOBOMBA.

Bases

Publicado en Portomarín o 06/06/2019

——————————————————————

BASES QUE REXERÁN A CONVOCATORIA PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL, DE DOUS (2) OPERARIOS CONDUTORES DE TRACTOR/DESBROZADOR DO CONCELLO DE PORTOMARIN, EN CUMPRIMENTO DO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUBSCRITO ENTRE A CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL E A ENTIDADE LOCAL DE PORTOMARIN, PARA A PARTICIPACIÓN NA PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS DURANTE O ANO 2019, COFINANCIADO PARCIALMENTE CO FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESENVOLVEMENTO RURAL (FEADER) NO MARCO DO PDR DE GALICIA 2014-2020. MEDIANTE A ACTUACIÓN DE TRATAMENTOS PREVENTIVOS DE XEITO MECANIZADO NO CONCELLO DE PORTOMARÍN.

Bases

Publicado en Portomarín o 06/06/2019

——————————————————————

BASES QUE REXERÁN A CONVOCATORIA PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL, UN (1) XEFE DE BRIGADA DO CONCELLO DO PORTOMARÍN, EN CUMPRIMENTO DO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUBSCRITO ENTRE A CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL E A ENTIDADE LOCAL DO PORTOMARÍN, PARA A PARTICIPACIÓN NA PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS DURANTE O ANO 2019, COFINANCIADO PARCIALMENTE CO FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESENVOLVEMENTO RURAL (FEADER) NO MARCO DO PDR DE GALICIA 2014-2020. ACTUACIÓN BRIGADA DE CINCO COMPOÑENTES.

Bases

Publicado en Portomarín o 06/06/2019

——————————————————————

BASES QUE REXERÁN A CONVOCATORIA PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL, UN (1) PEÓN CONDUTOR E TRES (3) PEÓNS DE BRIGADA DO CONCELLO DO PORTOMARIN, EN CUMPRIMENTO DO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUBSCRITO ENTRE A CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL E A ENTIDADE LOCAL DO PORTOMARÍN, PARA A PARTICIPACIÓN NA PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS DURANTE O ANO 2019, COFINANCIADO PARCIALMENTE CO FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESENVOLVEMENTO RURAL (FEADER) NO MARCO DO PDR DE GALICIA 2014-2020. ACTUACIÓN BRIGADA DE CINCO COMPOÑENTES.

Bases

Publicado en Portomarín o 06/06/2019

——————————————————————

BASES QUE REXERÁN A CONVOCATORIA PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL, DE UN/HA (1) INFORMADOR/A
TURÍSTICO PARA A ATENCIÓN E INFORMACIÓN AO PEREGRINO NO CAMIÑO FRANCÉS AO SEU PASO POLO CONCELLO DE PORTOMARÍN.

Bases

Publicado en Portomarín o 21/06/2019

————————————————– —————–

EXPLOTACIÓN DO  SERVIZO DE PISCINA E BAR MUNICIPAL EN PORTOMARÍN

Resolución Decreto de Alcaldía

Clausulas Administrativas

Publicado en Portomarín o 07/06/2019

——————————————————————-

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE NAVE MUNICIPAL COMO VIVERO INDUSTRIAL

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE NAVE MUNICIPAL

INFORME SOBRE PROXECTO DE CONSTRUCION DE NAVE MUNICIPAL

CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS

Publicado en Portomarín o 27/05/2019

——————————————————————–

ACTA DE SELECCION PEON DE XARDINERIA DEPUEMPREGO

Descargar Acta

Publicado en Portomarín o 18/04/2019

————————————————– ——————

ACTA DE SELECCION PEON DE OBRAS DEPUEMPREGO

Descargar Acta

Publicado en Portomarín o 18/04/2019

————————————————– ——————

LISTA DEFINITIVA E CONVOCATORIA EXAME PEON DE XARDINERIA DEPUEMPREGO

Descargar Listado

Publicado en Portomarín o 12/04/2019

————————————————– ——————

————————————————– ——————

RENOVACIÓN DE INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN EXTERIOR EN PORTOMARÍN (I)

Proxecto

Informe no Medios Electrónicos

Informe Providencia Alcaldía

Informe Contrato Especial F

Informe Lotes F

Memoria Xustificativa

Condiciones Técnicas Particulares

Certificado Xunta de Goberno

Pliego

Publicado en Portomarín

——————————————————————–

RENOVACIÓN DE INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN EXTERIOR EN PORTOMARÍN (II)

Proxecto

Informe Lotes

Informe no Medios Electrónicos

Informe Providencia Alcaldía

Informe Contrato Especial F

Informe Precios

Memoria Xustificativa

Condiciones Técnicas Particulares

Certificado Xunta de Goberno

Pliego

Anuncio

Acta Mesa

Outros Bases

Publicado en Portomarín

————————————————– ——————

LISTA DEFINITIVA E CONVOCATORIA DE EXAME- PEON DE OBRAS DEPUEMPREGO

Descargar Listado

Publicado en Portomarín o 12/04/2019

————————————————– ——————

LISTADO DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS PROCEDEMENTO SELECCIÓN E CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL, DE TRES PEÓNS DE OBRAS E UN PEÓN DE XARDINERÍA AO ABEIRO DO PLAN ROVINCIAL ÚNICO DE COOPERACIÓN COS CONCELLOS. PROGRAMA FOMENTO DO EMPREGO 2018.

Descargar Listado

Publicado en Portomarín o 03/04/2019

——————————————————————–

CONVOCATORIA DE SELECCIÓN PARA A COBERTURA MEDIANTE ONCURSO- OPOSICIÓN DE 3 PRAZAS DE PEÓNS DE OBRAS PARA O CONCELLO DE PORTOMARÍN.

Por Resolución da Alcaldia de data 18-03-2019, aprobouse a convocatoria e bases polas que se rexerán a selección de contratación de 3 prazas: 3 PRAZAS DE PEÓN DE OBRAS do Concello de Portomarín, persoal laboral temporal, mediante concurso-oposición, no marco do Plan Provincial Único da Excma. Deputación de Lugo PROGRAMA FOMENTO DO EMPREGO 2018 mediante publicación de anuncio no BOP LUGO.

A dita publicación das bases xerais e específicas farase no Taboleiro de Edictos a Casa do Concello e na páxina web (http://www.concellodeportomarin.es/).

DESCARGA AS BASES AQUÍ

O prazo de presentación de solicitudes de participación, conforme ao sinalado nas Bases Xerais, será de 5 días hábiles contados dende o día seguinte da publicación desta convocatoria no BOP.

O lugar de presentación será o Rexistro Xeral do Concello de Portomarín ou a través das outras formas establecidas no artigo 16 da vixente Lei 39/2015, de 1 de outubro, de procedemento administrativo común das administracións públicas. As solicitudes que se presenten a través da oficina de correos deberán entregarse en sobre aberto para ser seladas e datadas polo/a empregado/a do Servizo de Correos.

En Portomarin, 18 de marzo de 2019

O Alcalde

Juan Carlos Serrano López

Publicado en Portomarín o 25/03/2019

——————————————————————–

CONVOCATORIA DE SELECCIÓN PARA A COBERTURA MEDIANTE ONCURSO- OPOSICIÓN DE 1 PRAZA DE PEÓNS DE XARDINERIA PARA O CONCELLO DE PORTOMARÍN.

Por Resolución da Alcaldia de data 18-03-2019, aprobouse a convocatoria e bases polas que se rexerán a selección de contratación de 1 praza: 1 PRAZA DE PEÓN DE XARDINERIA do Concello de Portomarín, persoal laboral temporal, mediante concurso-oposición, no marco do Plan Provincial Único da Excma. Deputación de Lugo PROGRAMA FOMENTO DO EMPREGO 2018 mediante publicación de anuncio no BOP LUGO.

A dita publicación das bases xerais e específicas farase no Taboleiro de Edictos a Casa do Concello e na páxina web (http://www.concellodeportomarin.es/).

DESCARGA AS BASES AQUÍ

O prazo de presentación de solicitudes de participación, conforme ao sinalado nas Bases Xerais, será de 5 días hábiles contados dende o día seguinte da publicación desta convocatoria no BOP.

O lugar de presentación será o Rexistro Xeral do Concello de Portomarín ou a través das outras formas establecidas no artigo 16 da vixente Lei 39/2015, de 1 de outubro, de procedemento administrativo común das administracións públicas. As solicitudes que se presenten a través da oficina de correos deberán entregarse en sobre aberto para ser seladas e datadas polo/a empregado/a do Servizo de Correos.

En Portomarin, 18 de marzo de 2019

O Alcalde

Juan Carlos Serrano López

Publicado en Portomarín o 25/03/2019

——————————————————————–

ANULACIÓN R/ ALLEAMENTO ONEROSO DE BENS PATRIMONIAIS POR POXA A ALZA

Anuncio

Publicado en Portomarín o 28/02/2019

——————————————————————–

CONTRATO DE LAS OBRAS DE: “REHABILITACIÓN Y REFORMA DE UN INMUEBLE PARA CENTRO INTERGERACIONAL EN EL AYUNTAMIENTO DE PORTOMARIN”, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO.

MEMORIA XUSTIFICATIVA

PREGO ADMINISTRATIVO

CERTIFICADO XUNTA GOBERNO LOCAL

PROXECTO

INFORME CONTRATACION ESPECIAL LOTES F

INFORME LOTES F

INFORME PREZOS F

MELLORAS DEFINITIVAS F

Publicado en Portomarín o 25/02/2019

——————————————————————–

CONTRATO DE LAS OBRAS DE: “REAFIRMADO Y MEJORAS DE LAS INSTALACIONES DE LAS CALLES BARREIRO, DO CASTAÑO Y CASTRO”, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO.

INFORME DO ÓRGANO DE CONTRATACIÓN XUSTIFICATIVO DA NON UTILIZACIÓN DE PROPOSTAS ELECTRÓNICAS

MEMORIA XUSTIFICATIVA

PREGO ADMINISTRATIVO

CERTIFICADO XUNTA GOBERNO LOCAL

CALLES F

INFORME CONTRATACION ESPECIAL LOTES F

INFORME LOTES F

INFORME PREZOS F

MELLORAS DEFINITIVAS F

Publicado en Portomarín o 25/02/2019

——————————————————————–

R/ ALLEAMENTO ONEROSO DE BENS PATRIMONIAIS POR POXA A ALZA

Prego

Informe de Valoración

Certificado Xunta Goberno Local

Publicado en Portomarín o 23/02/2019

——————————————————————–

PREGO DE CLAUSULAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS PARA ADXUDICACION DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE VARIOS LOCAIS COMERCIAIS NO MERCADO MUNICIPAL DE PORTOMARIN

Prego

Anexo I

Anexo II

Anexo III

Publicado en Portomarín o 23/02/2019

——————————————————————–

PREGO DE CONDICIÓNS PARA O ARRENDAMENTO DE PARTE DO BEN INMOBLE MUNICIPAL SITO NA RUA DE LUGO MEDIANTE ADXUDICACION DIRECTA PARA «CASA DO MAIOR»

Prego de condicións

Valoración

Plano

Publicado en Portomarín o 23/11/2108

——————————————————————–

PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REXER A CONTRATACIÓN DE OBRAS DE MELLORA NO ENTORNO DO CAMIÑO DE SANTIAGO NA ENTRADA AO NUCLEO DE PORTOMARIN, POR PROCEDEMENTO ABERTO SIMPLIFICADO, TRAMITACIÓN ORDINARIA, VARIOS CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN.

Prego de Cláusulas Administrativas

Melloras

Mellora Entorno Zona Capela

Publicado en Portomarín o 17/10/2108

——————————————————————–

PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REXER A CONTRATACIÓN DE OBRAS DE AMPLIACION DO LOCAL SOCIAL DE CRUCEIRO EN PORTOMARIN, POR PROCEDEMENTO ABERTO SIMPLIFICADO, TRAMITACIÓN ORDINARIA, VARIOS CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN.

Prego de Cláusulas Administrativas

Melloras

Ampliación Local Social

Publicado en Portomarín o 17/10/2108

——————————————————————–

CONTRATACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN DO EDIFICIO MUNICIPAL “CASA DO MEDICO”, POR PROCEDEMENTO ABERTO SIMPLIFICADO, TRAMITACIÓN ORDINARIA, VARIOS CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN.

Prego de Cláusulas Administrativas

Melloras

Proxecto

Publicado en Portomarín o 17/09/2108

——————————————————————–

CONTRATACIÓN DE OBRAS DE MELLORA NA INFRAESTRUTURA VIARIA E NAS INSTALACIÓNS DO PARQUE EMPRESARIAL DE PORTOMARÍN, POR PROCEDEMENTO ABERTO SIMPLIFICADO, TRAMITACIÓN ORDINARIA, VARIOS CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN.

Prego de Cláusulas Administrativas

Melloras

Proxecto

Publicado en Portomarín o 24/08/2108

——————————————————————–

R/ ALLEAMENTO ONEROSO DE BENS PATRIMONIAIS POR POXA A ALZA RUA COMPOSTELA Nº8 DO CONCELLO DE PORTOMARÍN

Anexo I

Anexo II

Prego de Condicións

Nota Simple

Valoración Inmobiliaria

Referencia Catastral Almacén-Comercio 

Referencia Catastral Vivienda

Publicado en Portomarín o 08/08/2108

——————————————————————–

MEJORA Y ACONDICIONAMENTO DE ACCESOS A LOS NÚCLEOS DE A FERRERÍA, ACEVEDO Y A CRUZ

Prego

49-43-18 Proyecto f

49-44-18 Proyecto f

Publicado en Portomarín o 16/07/2108

——————————————————————–

ACTA DO TRIBUNAL DE VALORACIÓN DO CONCURSO PARA O PROCESO SELECTIVO DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL DA BOLSA DE EMPREGO DO SERVIZO DE SF DO CONCELLO DE PORTOMARIN

Descargar Acta

Publicado en Portomarín o 12/07/2018

——————————————————————–

 Lista provisional de aspirantes ADMITIDOS/AS do posto de Auxiliar de Axuda no Fogar

Anuncio

Publicado en Portomarín o 04/07/2018

——————————————————————–

ADXUDICACION DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE VARIOS LOCAIS COMERCIAIS NO MERCADO MUNICIPAL DE PORTOMARIN

Bases

Anexo I

Anexo II

Anexo III

Publicado en Portomarín o 01/07/2018

——————————————————————–

ADXUDICACION DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE VARIOS LOCAIS COMERCIAIS NO MERCADO MUNICIPAL DE PORTOMARIN

Bases

Anexo I

Anexo II

Anexo III

Publicado en Portomarín o 01/07/2018

——————————————————————–

ADXUDICACION DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE VARIOS LOCAIS COMERCIAIS NO MERCADO MUNICIPAL DE PORTOMARIN

Bases

Anexo I

Anexo II

Anexo III

Publicado en Portomarín o 01/07/2018

——————————————————————–

ADXUDICACION DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE VARIOS LOCAIS COMERCIAIS NO MERCADO MUNICIPAL DE PORTOMARIN

Bases

Anexo I

Anexo II

Anexo III

Publicado en Portomarín o 01/07/2018

——————————————————————–

ADXUDICACION DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE VARIOS LOCAIS COMERCIAIS NO MERCADO MUNICIPAL DE PORTOMARIN

Bases

Anexo I

Anexo II

Anexo III

Publicado en Portomarín o 01/07/2018

——————————————————————–

ADXUDICACION DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE VARIOS LOCAIS COMERCIAIS NO MERCADO MUNICIPAL DE PORTOMARIN

Bases

Anexo I

Anexo II

Anexo III

Publicado en Portomarín o 01/07/2018

——————————————————————–

ADXUDICACION DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE VARIOS LOCAIS COMERCIAIS NO MERCADO MUNICIPAL DE PORTOMARIN

Bases

Anexo I

Anexo II

Anexo III

Publicado en Portomarín o 01/07/2018

——————————————————————–

ADXUDICACION DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE VARIOS LOCAIS COMERCIAIS NO MERCADO MUNICIPAL DE PORTOMARIN

Bases

Anexo I

Anexo II

Anexo III

Publicado en Portomarín o 01/07/2018

——————————————————————–

ADXUDICACION DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE VARIOS LOCAIS COMERCIAIS NO MERCADO MUNICIPAL DE PORTOMARIN

Bases

Anexo I

Anexo II

Anexo III

Publicado en Portomarín o 01/07/2018

——————————————————————–

ADXUDICACION DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE VARIOS LOCAIS COMERCIAIS NO MERCADO MUNICIPAL DE PORTOMARIN

Bases

Anexo I

Anexo II

Anexo III

Publicado en Portomarín o 01/07/2018

——————————————————————–

ADXUDICACION DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE VARIOS LOCAIS COMERCIAIS NO MERCADO MUNICIPAL DE PORTOMARIN

Bases

Anexo I

Anexo II

Anexo III

Publicado en Portomarín o 01/07/2018

——————————————————————–

ADXUDICACION DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE VARIOS LOCAIS COMERCIAIS NO MERCADO MUNICIPAL DE PORTOMARIN

Bases

Anexo I

Anexo II

Anexo III

Publicado en Portomarín o 01/07/2018

——————————————————————–

ADXUDICACION DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE VARIOS LOCAIS COMERCIAIS NO MERCADO MUNICIPAL DE PORTOMARIN

Bases

Anexo I

Anexo II

Anexo III

Publicado en Portomarín o 29/06/2018

——————————————————————–

CONVOCATORIA PUBLICA DE SUBVENCIONES, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA NO COMPETITIVA, PARA LA ADQUISICIÓN DE CAÑONES DE ESPARCEMIENTO DE AGUA ALIMENTADOS POR GRUPO DE BOMBEO

Bases Galego

Bases 

Publicado en Portomarín o 28/06/2018

——————————————————————–

Bases xerais e especifícas da bolsa municipal de emprego para a contratación de persoal laboral temporal para axuda no fogar.

Anuncio

Publicado en Portomarín o 14/06/2018

——————————————————————–

CORRECIÓN DE ERROS: PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR CONTRATACION DE OBRAS, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, TRAMITACION ORDINARIA, VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.

PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LOS ACCESOS A LOS NUCLEOS DE VALDORRAMOS Y PENEDO

Anuncio

Publicado en Portomarín o 22/05/2018

——————————————————————–

LISTA DE ADMITIDOS/AS NA CONVOCATORIA DE SELECCIÓN DE DIPLOMADOS/AS EN TRABALLO SOCIAL PARA PRESTAR SERVIZOS COMO PERSOAL TEMPORAL POR CALQUERA DAS CIRCUNSTANCIAS PREVISTAS NA LEXISLACIÓN APLICABLE.

Lista de Admitidos/as

Publicado en Portomarín o 16/05/2018

——————————————————————–

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR CONTRATACION DE OBRAS, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, TRAMITACION ORDINARIA, VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE ITINERARIO ACCESIBLE EN LA PISCINA MUNICIPAL DE PORTOMARÍN

Prego Administrativo

Cadro Resumen Prego Administrativo

Proxecto Técnico

Informe de Melloras

Publicado en Portomarín o 15/05/2018

——————————————————————–

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR CONTRATACION DE OBRAS, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, TRAMITACION ORDINARIA, VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.

PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LOS ACCESOS A LOS NUCLEOS DE VALDORRAMOS Y PENEDO

Prego Administrativo

Cadro Resumen Prego Administrativo

Memoria Técnica

Publicado en Portomarín o 15/05/2018

——————————————————————–

CONVOCATORIA DE SELECCIÓN DE DIPLOMADOS/AS EN TRABALLO SOCIAL PARA PRESTAR SERVIZOS COMO PERSOAL TEMPORAL POR CALQUERA DAS CIRCUNSTANCIAS PREVISTAS NA LEXISLACIÓN APLICABLE.

Anuncio

Bases Xerais

Bases Específicas

Solicitude

Publicado en Portomarín o 23/04/2018

——————————————————————–

PROCEDEMENTO ABERTO, TRAMITACION ORDINARIA, VARIOS CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN. PROXECTO DE MANTEMENTO E MELLORA DOS ACCESOS AOS NÚCLEOS DE LEÓN, LAMAS E VILAPROI

Anuncio

Proxecto

Informe Proposta Melloras

Claúsulas Administrativas

Publicado en Portomarín o 23/04/2018

——————————————————————–

PROCEDEMENTO ABERTO ADXUDICACION DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE VARIOS LOCAIS COMERCIAIS NO MERCADO MUNICIPAL DE PORTOMARIN

Bases

Anexo I

Anexo II

Anexo III

Anuncio Prensa

Publicado en Portomarín o 06/03/2018

——————————————————————–

PROCEDEMENTO ABERTO TRAMITADO PARA ADXUDICAR MEDIANTE CONCESIÓN DO SERVIZO PUBLICO DE PISCINA E BAR MUNICIPAL EN PORTOMARÍN

Claúsulas Administrativas

Claúsulas Técnicas

Anexos

Anuncio Prensa

Publicado en Portomarín o 06/03/2018

——————————————————————–

Convocatoria tribunal proceso selectivo de 2 peóns de obras e 1 peón de carpintería de madeira no Concello de Portomarin. Programa DEPUEMPREGO

Resolución

Publicado en Portomarín o 03/01/2018

——————————————————————–

Lista de Admitidos proceso selectivo 2 peóns de obras e 1 peón de carpintería de madeira no concello de Portomarín. Programa Depuemprego

Descarga Listado

Publicado en Portomarín o 02/01/2018

———————————————————————————–

«Bases de selección para a contratación como persoal laboral temporal de 2 peóns de obras e 1 peón de carpintería de madeira ao abeiro do Plan Provincial Único de cooperación cos Concellos». Programa Depuemprego.

Corrección de Erros

Anexo Peón de Obras

Anexo Peón de Carpintería de Madeira

Publicado en Portomarín o 18/12/2017

———————————————————————————–

BASES QUE REXERÁN O PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN PARA A CONTRATACIÓN COMO PEROSAL LABORAL TEMPORAL DE 2 PEÓNS DE OBRAS E 1 PEÓN DE CARPINTERÍA DE MADEIRA NO CONCELLO DE PORTOMARÍN AO ABEIRO DE CONVENIO ASINADO COA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO, PROGRAMA DEPUEMPREGO.

Descargar las Bases

Anexos

Publicado en Portomarín o 15/12/2017

———————————————————————————–

RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS E EXCLUÍDOS, DOS CANDIDATORS PARTICIPANTES NO PROCESO DE SELECCIÓN, QUE CUMPREN COS REQUISITOS DAS BASES DA CONVOCATORIA DOS 2 POSTOS DE PEÓN, EN APLICACIÓN DA AXUDA OUTORGADA POLA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA, AO ABEIRO DA ORDE DO 29 DE AGOSTO DE 2017

Bases

Publicado en Portomarín o 15/12/2017

———————————————————————————–

Acta do Tribunal de valoración para a contratación dun Técnico de Turismo da Mancomunidade de Concellos Galegos do Camiño Francés

Descargar Acta

Publicado en Portomarín o 12/12/2017

———————————————————————————–

“BASES QUE REXERÁN A CONVOCATORIA PARA A CONTRATACIÓN DE 2 OFICIAIS DE 2ª, PERSOAL LABORAL TEMPORAL, EN APLICACIÓN DA AXUDA OUTORGADA POLA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA, AO ABEIRO DA ORDE DO 29 DE AGOSTO DE 2017

Bases

Publicado en Portomarín o 07/12/2017

———————————————————————————–

Nomeamento Tribunal cualificador para a contratación dun/ha Técnico de Turismo da Mancomunidade de Concellos Galegos do Camiño Francés

Convocatoria do tribunal

Publicado en Portomarín o 05/12/2017

———————————————————————————–

PROCEDEMENTO ABERTO, CON VARIOS CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN, DAS OBRAS DO PROXECTO “REORDENACION DO PARQUE DE AGUSTIN DO RIO E A SUA CONTORNA” FINANCIADAS POLA XUNTA DE GALICIA A TRAVES DA AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA.

PREGO CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS

CONTRATO DE OBRA

PROXECTO DE EXECUCION

ANEXO I-A1

ANEXO I-A2

ANEXO I-B

ANEXO II

ANEXO III

PROPUESTA DE MEJORAS

MANUAL DE IDENTIDADE GALICIA PARA BENS

Publicado en Portomarín o 15/11/2017

———————————————————————————–

Lista definitiva de admitidos/as para a praza dun técnico/a de turismo para a Mancomunidade de Concellos do Camiño Francés

Descargar

Publicado en Portomarín 30/10/2017

———————————————————————————–

Lista provisional de admitidos/as para a praza dun técnico/a de turismo para a Mancomunidade de Concellos do Camiño Francés

Descargar

Publicado en Portomarín 25/10/2017

———————————————————————————–

Pregos de adquisión dun vehículo para a Mancomunidade de Concellos do Camiño Francés

Corrección de erros

Publicado en Portomarín 10/10/2017

———————————————————————————–

Pregos de adquisión dun vehículo para a Mancomunidade de Concellos do Camiño Francés

Prego Administrativo

Prego Técnico

Publicado en Portomarín 02/10/2017

———————————————————————————–

Contratacion dun técnico/a de turismo para a Mancomunidade de Concellos do Camiño Francés

Bases

Anexo I

Publicado en Portomarín 02/10/2017

———————————————————————————–

LISTADO DE ADMITIDOS/AS PARA A CONTRATACIÓN DUN/HA TECNICO/A EN PROMOCION DE COOPERATIVISMO

DECRETO DA PRESIDENCIA

Publicado en Portomarín 29/08/2017

———————————————————————————–

NOMEAMENTO TRIBUNAL CUALIFICADOR PARA A CONTRATACIÓN DUN/HA TECNICO/A EN PROMOCION DE COOPERATIVISMO

DECRETO DA PRESIDENCIA

Publicado en Portomarín 29/08/2017

———————————————————————————–

BASES SELECCION PARA A CONTRATACION COMO PERSOAL LABORAL TEMPORAL DUN/HA TECNICO/A EN PROMOCION DE COOPERATIVISMO

BASES

ANEXOS

Publicado en Portomarín 07/08/2017

———————————————————————————–

ACTA DE RESOLUCION DA RECLAMACION DO PROCESO SELECTIVO DE PEON 2017

ACTA

Publicado en Portomarín 29/06/2017

———————————————————————————–

ACTAS DOS TRIBUNALES E CONVOCATORIA PROBAS SELECTIVAS INCENDIOS 2017

PEONS DE BRIGADA

XEFE DE BRIGADA

CONDUCTORES MOTOBOMBA

CONDUCTORES TRACTOR

Publicado en Portomarín 29/06/2017

———————————————————————————–

DECRETO 2017-0152 contratacion Nuria vacacions 2017

DECRETO

Publicado en Portomarín 29/06/2017

———————————————————————————–

LISTA ADMITIDOS PROCESOS SELECTIVOS INCENDIOS PORTOMARÍN 2017

PEONS DE BRIGADA

XEFE DE BRIGADA

CONDUCTORES MOTOBOMBA

CONDUCTORES TRACTOR

Publicado en Portomarín 23/06/2017

———————————————————————————–

DECRETOS APROBACIÓN TRIBUNALES E CONVOCATORIA PROBAS SELECTIVAS INCENDIOS 2017

PEONS DE BRIGADA

XEFE DE BRIGADA

CONDUCTORES MOTOBOMBA

CONDUCTORES TRACTOR

Publicado en Portomarín 23/06/2017

———————————————————————————–

ACTA TIRUBANAL DE VALORACION PROCESO SELECTIVO PARA A FORMACION DUNHA BOLSA DE EMPREGO COA FINALIDADE DE CUBRIR DE FORMA TEMPORAL AS NECESIDADES PUNTUAIS DE CONTRATACIONS LABORAIS TEMPORAIS DE INTERINIDADE DE S.A.F. NO CONCELLO DE PORTOMARÍN.

ACTA

Publicado en Portomarín 20/06/2017

———————————————————————————–

PROCESO SELECTIVO PARA A FORMACION DUNHA BOLSA DE EMPREGO COA FINALIDADE DE CUBRIR DE FORMA TEMPORAL AS NECESIDADES PUNTUAIS DE CONTRATACIONS LABORAIS TEMPORAIS DE INTERINIDADE DE S.A.F. NO CONCELLO DE PORTOMARÍN.

RESOLUCION

Publicado en Portomarín 12/06/2017

———————————————————————————–

BASES REGULADORAS QUE REXERÁN A CONVOCATORIA PARA A SELECCIÓN E CONTRATACIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL, PARA A PARTICIPACIÓN NA PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENCIOS FORESTAIS, DURANTE OS ANOS, 2017 E 2018, MEDIANTE A ACTUACIÓN DE UN VEHÍCULO MOTOBOMBA NO CONCELLO DE PORTOMARÍN.

BASES

ANEXOS

Publicado en Portomarín 10/06/2017

———————————————————————————–

BASES REGULADORAS QUE REXERÁN A CONVOCATORIA PARA A SELECCIÓN E CONTRATACIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL, PARA A PARTICIPACIÓN NA PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENCIOS FORESTAIS, DURANTE OS ANOS, 2017 E 2018, MEDIANTE A ACTUACIÓN DE UNHA BRIGADA DE CINCO COMPOÑENTES NO CONCELLO DE PORTOMARÍN.

BASES

ANEXOS

Publicado en Portomarín 10/06/2017

———————————————————————————–

BASES REGULADORAS QUE REXERÁN A CONVOCATORIA PARA A SELECCIÓN E CONTRATACIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL, PARA A PARTICIPACIÓN NA PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENCIOS FORESTAIS, DURANTE OS ANOS, 2017 E 2018, MEDIANTE A ACTUACIÓN DE TRATAMENTOS PREVENTIVOS DE XEITO MECANIZADO NO CONCELLO DE PORTOMARÍN.

BASES

ANEXOS

Publicado en Portomarín 10/06/2017

———————————————————————————–

BASES REGULADORAS QUE REXERÁN A CONVOCATORIA PARA A SELECCIÓN E CONTRATACIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL, PARA A PARTICIPACIÓN NA PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENCIOS FORESTAIS, DURANTE OS ANOS, 2017 E 2018, MEDIANTE A ACTUACIÓN DE UNHA BRIGADA DE CINCO COMPOÑENTES NO CONCELLO DE PORTOMARÍN.

BASES

ANEXOS

Publicado en Portomarín 10/06/2017

———————————————————————————–

Bases xerais e especifícas da bolsa municipal de emprego para a contratación de persoal laboral temporal para axuda no fogar.

ANUNCIO

Publicado en Portomarín 06/05/2017

———————————————————————————–

RECTIFICACIÓNS SUMINISTRO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS POLO SISTEMA DE ARRENDAMENTO CON OPCIÓN DE COMPRA NO CONCELLO DE PORTOMARIN

Anuncio

Resolución da Alcaldía

Rectificacións Prego Técnico

Publicado en Portomarín 08/02/2016

———————————————————————————–

R/ ALLEAMENTO ONEROSO DE BENS PATRIMONIAIS POR POXA A ALZA

Prego de condicions

Valoracion

Anexo I

Anexo II

Publicado en Portomarín o 07/02/2017

———————————————————————————–

PROCEDEMENTO ABERTO CON DIVERSOS CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN, DO CONTRATO DE SERVIZO DE CONTROL DA CALIDADE DA AGUA DE CONSUMO NO CONCELLO DE PORTOMARIN.

Prego Administrativo

Prego Técnico

Publicado en Portomarín o 06/02/2017

———————————————————————————–

SUMINISTRO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS POLO SISTEMA DE ARRENDAMENTO CON OPCIÓN DE COMPRA NO CONCELLO DE PORTOMARIN

Anuncio

Prego Administrativo

Prego Técnico

Publicado en Portomarín 16/01/2016

———————————————————————————–

RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA

Vistas as bases elaboradas para a selección e contratación temporal de tres peóns (2 de albanelería e un de xardiñería) o abeiro do programa DEPUEMPREGO.

Por medio da presene RESOLVO

Primeiro.- NOMEAR como tribunal cualificador , os seguintes membros/as relacionados a continuación:

Titulares:

Presidente:D. Alberto Carballo Sánchez, funcionario do Concello de Antas de Ulla.

1º Vogal: D. Angel Manuel Castro Vázquez, traballador do Concello de Portomarín.

2º Vogal: D. José Manuel Fernández Fernández, funcionario do Concello de Antas de Ulla.

3ª Vogal : D. Ovidio Reboredo Carmuega, funcionario do Concello de Agolada.

Secretario: Dna. María del Carmen Pérez Rodríguez, Secretaria do Concello de Antas de Ulla.

Suplentes:

Presidente:Dna. Margarita Lamas Teijeiro, funcionaria do Concello de Antas de Ulla.

1º Vogal: Dna. Alicia de la Iglesia López, funcionaria do Concello de Portomarín.

2º Vogal:Dna. Margarita Viña Santos, traballadora do Concello de Portomarín.

3ª Vogal: D.José Antonio Varela Vázquez, traballador do Concello de POrtomarín.

Secretario:D. José Luis López Vázquez, Secretario do Concello de Portomarín.

Segundo.-CONVOCAR os membros do Tribunal para a súa constitución e posterior actuación na fase de concurso-oposición (valoración de méritos) para o vindeiro 3 de xaneiro de 2017 as 10:00h, na Casa do Concello de Portomarín.

Terceiro.-Publicar a presente resolución no taboleiro de edictos do Concello e na páxina web da Entidade (www.concellodeportomarin.es).

O manda e asina o Sr. Alcalde en Portomarín a 30 de Decembro de dous mil dezaseis.

O Alcalde,

Asdo. Juan Carlos Serrano López.

Publicado en Portomarín, o 30/12/2016

——————————————————————————–

BASES QUE REXERAN O PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACION DE TRES PEONS PARA O CONCELLO DE PORTOMARIN.

Bases

Solicitude

Publicado en Portomarín o 16/12/2016

——————————————————————————–

PROCEDEMENTO ABERTO TRAMITACION ORDINARIA PARA «CONTRATO DE SERVIZOS DE AXUDA NO FOGAR PARA O CONCELLO DE PORTOMARIN».

Descargar

Publicado en Portomarín o 05/12/2016

——————————————————————————–

BASES QUE REXERÁN A CONVOCATORIA PARA A CONTRATACIÓN DE 1 PEÓN DE
XARDIÑERIA, PERSOAL LABORAL TEMPORAL, EN APLICACIÓN DA AXUDA OUTORGADA
POLA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA, AO ABEIRO DA ORDE DO 14
DE XULLO DE 2016 (APROL RURAL)

Descargar Bases

Publicado en Portomarín o 28/10/2016

——————————————————————————–

BASES QUE REXERÁN A CONVOCATORIA PARA A CONTRATACIÓN DE 1 PEÓN DE OBRAS
PÚBLICAS, PERSOAL LABORAL TEMPORAL, EN APLICACIÓN DA AXUDA OUTORGADA POLA
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA, AO ABEIRO DA ORDE DO 14 DE
XULLO DE 2016 (APROL RURAL)

Descargar Bases

Publicado en Portomarín o 28/10/2016

——————————————————————————–

PREGO DE CONDICIÓNS DO CONTRATO ALLEAMENTO DE BENS INMOBLES MUNICIPAIS SITUADOS NO POLIGONO INDUSTRIAL E COMERCIAL DE PORTOMARIN

BASES

Publicado en Portomarín o 28/09/2016

——————————————————————————–

ACTA DO TRIBUNAL PARA A SELECCIÓN DE UN PEON DE BRIGADA

Anuncio

Publicado en Portomarín o 29/07/2016

——————————————————————————–

ACTA DO TRIBUNAL PARA A SELECCIÓN DE UN CONDUCTOR DE VEHICULO MOTOBOMBA

Anuncio

Publicado en Portomarín o 29/07/2016

——————————————————————————–

NOMEAMENTO DO TRIBUNAL DE SELECCIÓN E CONTRATACIÓN TEMPORAL DE UN/HA INFORMADOR/A TURISMO

Anuncio

Publicado en Portomarín o 27/07/2016

——————————————————————————–

NOMEAMENTO DO TRIBUNAL DE SELECCIÓN E CONTRATACIÓN TEMPORAL DE UN/HA OPERARIO DE MANTEMENTO

Anuncio

Publicado en Portomarín o 27/07/2016

——————————————————————————

BASES QUE REXERÁN A CONVOCATORIA URXENTE PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL LABORAL
TEMPORAL, DE UN OPERARIO DE SERVIZOS PARA ACTUACIÓNS DE MANTEMENTO E CONSERVACIÓN DO
CAMIÑO FRANCÉS AO SEU PASO POR PORTOMARÍN. VACANTE NON CUBERTA NO PROCESO SELECTIVO DO
DÍA 5 DE XULLO DE 2016

Anuncio

Publicado en Portomarín o 22/07/2016

————————————————————————————

BASES QUE REXERÁN A CONVOCATORIA URXENTE PARA A CONTRATACIÓN DE  PERSOAL LABORAL TEMPORAL, DE UN/HA (1) INFORMADOR/A TURÍSTICO PARA A ATENCIÓN E INFORMACIÓN AO PEREGRINO NO CAMIÑO FRANCÉS AO SEU PASO POLO CONCELLO DE PORTOMARÍN. VACANTE NON CUBERTA NO PROCESO SELECTIVO DO DÍA 5 DE XULLO DE 2016

Anuncio

Publicado en Portomarín o 22/07/2016

————————————————————————————

TRIBUNAL NOVO PROCESO PEÓN BRIGADA

Anuncio

Publicado en Portomarín o 21/07/2016

————————————————————————————

NOVO PROCESO PEÓN BRIGADA

Anuncio

Publicado en Portomarín o 21/07/2016

————————————————————————————

TRIBUNAL NOVO PROCESO CONDUCTOR MOTOBOMBA

Anuncio

Publicado en Portomarín o 20/07/2016

————————————————————————————

NOVO PROCESO CONDUCTOR MOTOBOMBA

Anuncio

Publicado en Portomarín o 20/07/2016

————————————————————————————

ACTA DO TRIBUNAL PARA A SELECCION CONDUCTORES MOTOBOMBA

Anuncio

Publicado en Portomarín o 15/07/2016

————————————————————————————

ACTA DO TRIBUNAL PARA A SELECCION CONDUCTORES TRACTOR DESBROZADORA

Anuncio

Publicado en Portomarín o 15/07/2016

————————————————————————————

ACTA DO TRIBUNAL PARA A SELECCION PEÓNS E CONDUCTOR BRIGADA

Anuncio

Publicado en Portomarín o 15/07/2016

————————————————————————————

ACTA DO TRIBUNAL PARA A SELECCION XEFE DE BRIGADA

Anuncio

Publicado en Portomarín o 15/07/2016

————————————————————————————

LISTA ADMITIDOS E TRIBUNAL CONDUCTORES MOTOBOMBA

Anuncio

Publicado en Portomarín o 11/07/2016

————————————————————————————

LISTA ADMITIDOS E TRIBUNAL CONDUCTORES TRACTOR DESBROZADORA

Anuncio

Publicado en Portomarín o 11/07/2016

————————————————————————————

LISTA ADMITIDOS E TRIBUNAL PEÓNS E CONDUCTOR BRIGADA

Anuncio

Publicado en Portomarín o 11/07/2016

————————————————————————————

LISTA ADMITIDOS E TRIBUNAL XEFE DE BRIGADA

Anuncio

Publicado en Portomarín o 11/07/2016

————————————————————————————

Correción de erros Proceso de Selección de Conductor de Motobomba

Anuncio

Publicado en Portomarín o 01/07/2016

————————————————————————————

Listado de Admitidosas/ da Convocatoria para a Contratación de Persoal Laboral Temporal, de dous (2) Operarios de Servizos para a conservación do Camiño Francés ao seu paso polo Concello de Portomarín.

Listado de Admitidos/as

Publicado en Portomarín o 30/06/2016

————————————————————————————

Listado de Admitidosas/ da Convocatoria para a Contratación de Persoal Laboral Temporal, de un/ha (1) Informador/a Turístico para a Atención e Información ao Peregrino no Camiño Francés ao seu paso polo Concello de Portomarín.

Listado de Admitidos/as

Publicado en Portomarín o 29/06/2016

————————————————————————————

Listados de Admitidos/as da Convocatoria para a Contratación de Persoal Laboral Temporal, de dous (2) Operarios de Servizos para Actuacións de Mantemento e Conservación do Camiño Francés ao seu paso por Portomarín.

Listado de Admitidos/as

Publicado en Portomarín o 29/06/2016

————————————————————————————

ALLEAMENTO DE PARCELAS DE PROPIEDADE MUNICIPAL SITAS NO POLIGONO INDUSTRIAL E COMERCIAL DE PORTOMARIN MEDIANTE POXA A ALZA

Prego de Condicións

Anexo I

Anexo II

Anuncio Prensa

Publicado en Portomarín o 27/06/2016
—————————————————————————

Bases Reguladoras que rexerán a convocatoria para a selección e contratación de persoal laboral temporal, para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais, durante os anos 2016, 2017 e 2018 mediante a actuación de unha brigada de cinco compoñenetes no Concello de Portomarín

Bases

Publicado en Portomarín o 24/06/2016

—————————————————————————

Bases Reguladoras que rexerán a convocatoria para a selección e contratación de persoal laboral temporal, para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais, durante os anos 2016, 2017 e 2018 mediante a actuación de tratamentos preventivos de xeito mecanizado no Concello de Portomarín

Bases

Publicado en Portomarín o 24/06/2016

—————————————————————————

Bases Reguladoras que rexerán a convocatoria para a selección e contratación de persoal laboral temporal, para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais, durante os anos 2016, 2017 e 2018 mediante a actuación de unha brigada de cinco compoñentes no Concello de Portomarín

Bases

Publicado en Portomarín o 24/06/2016

—————————————————————————

Bases Reguladoras que rexerán a convocatoria para a selección e contratación de persoal laboral temporal, para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais, durante os anos 2016, 2017 e 2018 mediante a actuación de un vehículo motobomba no Concello de Portomarín

Bases

Publicado en Portomarín o 24/06/2016

—————————————————————————

BASES PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL TEMPORAL DE DOUS PEÓNS DE APOIO SERVICIOS MULTIPLES (RECOLLIDA LIXO, ABTO. DE AGUAS ,CAMIÑO FRANCES, ATENCION ALBERGUE E OUTRAS LABORES MEDIOAMBIENTAIS)

Bases

Publicado en Portomarín o 24/06/2016

—————————————————————————

BASES PARA ADXUDICACION DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE VARIOS LOCAIS COMERCIAIS NO MERCADO MUNICIPAL DE PORTOMARIN.

Bases

Anuncio Prensa

Prego de Clausulas

Publicado en Portomarín o 24/06/2016

—————————————————————————

Mesa de contratación para Ia contratación del servicio de Ayuda en el hogar para el Ayuntamiento de Portomarín

Propuesta de adjudicación

Publicado en Portomarín o 17/06/2016

——————————————————-

Bases que rexerán a Convocatoria para a Contratación de Persoal Laboral Temporal, de un/ha (1) Informador/a Turístico para a Atención e Información ao Peregrino no Camiño Francés ao seu paso polo Concello de Portomarín.

Bases

Anexos

Publicado en Portomarín o 06/06/2016

————————————————————————————

Bases que rexerán a Convocatoria para a Contratación de Persoal Laboral Temporal, de dous (2) Operarios de Servizos para Actuacións de Mantemento e Conservación do Camiño Francés ao seu paso por Portomarín.

Bases

Anexo I

Publicado en Portomarín o 06/06/2016

————————————————————————————

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

Por imposibilidade de asistencia de varios membros da mesa de contratación para a apertura de ofertas do contrato de SAF para o Concello de Portomarín en data 31 de maio de 2016 ás 9:30 horas, comunícase que se procederá a apertura das mesmas o día 2 de xuño ás 9.30horas no Salón de Plenos do Concello.

O manda e asina o Sr. Alcalde en Portomarín a trinta de maio de dous mil dezaseis.

O ALCALDE Asdo. Juan Carlos Serrano López

Publicado en Portomarín o 01/06/2016

—————————————————————————————————————————————-

ANUNCIO

Por medio da presente, e en cumprimento da cláusula decimosegunda do prego de claúsulas administrativas particulares, faise público a data, hora e lugar da valoración documentación requerida do sobre A, e apertura das ofertas económicas o vindeiro día 31 de maio ás 9:30 da mañá no Salón de Sesións do Concello de Portomarín.

En Portomarín, 26 maio de 2016.

O Alcalde

Asdo. Juan Carlos Serrano López

Publicado en Portomarín o 29/05/2016

———————————————————————————-

ANUNCIO

Por medio da presente, e en cumprimento da cláusula decimosegunda do prego de claúsulas administrativas particulares, faise público que a data, hora e lugar da constitución da mesa de contratación, e posterior apertura de ofertas da contratación do servizo de SAF:

Apertura de documentación administrativa

Data: 24 de maio de 2016

Hora: 11:00 horas

No caso de que sexan admitidas todas as ofertas presentadas, en acto público celebrarase no Salón de Sesións o mesmo día 24 de maio ás 12:00 horas a aperura das ofertas económicas, en caso contrario, poñerase a data das nova apertura.

En Portomarín, 16 maio de 2016.

O ALCALDE Asdo. Juan Carlos Serrano López.

Publicado en Portomarín o 16/05/2016

———————————————————————————————————————

CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR NO CONCELLO DE PORTOMARIN, POR PROCEDEMENTO ABERTO, TRAMITACION ORDINARIA.

Prego Administrativo

Prego Técnico

Publicado en Portomarín o 21 de Abril de 2016

————————————————————————————————–

ANUNCIO PAXINA WEB

PREGO DE CONDICIONS PARA A CONCESION DE POSTOS VACANTES NO MERCADO MUNICIPAL DO CONCELLO DE PORTOMARIN.

Visto que o día dous de marzo de dous mil dezaseis foi publicado no Boletin Oficial da provincia de Lugo (BOP nº 050) asi como exposto no Taboleiro de anuncios do Concello, o prego de condicións para a concesión de postos vacantes no mercado municipal do Concello de Portomarin.

Por medio da presente, e en cumprimento das clausulas Setima do prego de condicións, faise público que a data, hora e lugar da constitución da mesa de contratación, apertura de ofertas e desenvolvemento da poxa son os seguintes:

  • Data: 12 de abril de 2016
  • Hora: 13:00 horas
  • Lugar: Salón de sesión da Casa Consistorial do Concello de Portomarin.

Portomarin cinco de abril de dous mil dezaseis.

O ALCALDEAsdo. Juan Carlos Serrano López.

Publicado o 06/04/2016

————————————————————————————————–

ANUNCIO PAXINA WEB

PREGO DE CONDICIONS PARA A CONCESION DE POSTOS VACANTES NO MERCADO MUNICIPAL DO CONCELLO DE PORTOMARIN.

Visto que o día dous de marzo de dous mil dezaseis foi publicado no Boletin Oficial da provincia de Lugo (BOP nº 050) asi como exposto no Taboleiro de anuncios do Concello, o prego de condicións para a concesión de postos vacantes no mercado municipal do Concello de Portomarin.

Por medio da presente, e en cumprimento das clausulas Setima do prego de condicións, faise público que a data, hora e lugar da constitución da mesa de contratación, apertura de ofertas e desenvolvemento da poxa son os seguintes:

  • Data: 12 de abril de 2016
  • Hora: 12:00 horas
  • Lugar: Salón de sesión da Casa Consistorial do Concello de Portomarin.

Portomarin cinco de abril de dous mil dezaseis.

O ALCALDEAsdo. Juan Carlos Serrano López.

Publicado o 06/04/2016

————————————————————————————————–

Aprobado no Pleno do Concello en data 17 de decembro de 2015  e publicado definitivamente no BOP número 037 do 16 de febreiro o regulamento e bases xerais e específicas da bolsa municipal de emprego para a contratación  de persoal laboral temporal para axuda no fogar.

Publicado, 18/03/2016

————————————————————————————————–

Acordo da Xunta de Goberno Local de data 11-02-2016, foi aprobado o prego de cláusulas administrativas particulares que rexerá o concurso público para a concesión dos postos vacantes núm 2, 3, 4 e 5 do Mercado Municipal de Portomarin sitos na Rúa Sanchez Carro nº16.

Publicado, 24/02/2016

————————————————————————————————–

Acordo da Xunta de Gobenro Local de data 11-02-2016, foi aprobado o prego de cláusulas administrativas particulares que rexerá o concurso público para o arrendo dos locais núm 1, 6, 7, 8, 9 e 10 do Mercado Municipal

Publicado, 24/02/2016

————————————————————————————————–

REGULAMENTO DA BOLSA MUNICIPAL DE EMPREGO DO CONCELLO DE PORTOMARIN. BASES PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL PARA AUXILIAR DO SAF.

PUBLICACION

Publicado o 16/02/2016

————————————————————————————————–

ALLEAMENTO DE PARCELAS DE PROPIEDADE MUNICIPAL SITAS NO POLIGONO INDUSTRIAL E COMERCIAL DE PORTOMARIN MEDIANTE POXA A ALZA

PUBLICACION

Publicado o 30/12/2015

————————————————————————————————–

ALLEAMENTO ONEROSO DE BENS PATRIMONIAIS POR POXA A ALZA

PREGO

ANUNCIO

ANEXO I

ANEXO II

Publicado o 09/12/2015

————————————————————————————————–

ACTA TRIBUNAL VALORACION FASE DE CONCURSO PROCESO SELECTIVO PERSOAL LABORAL TEMPORAL DE APOIO O SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR

PUBLICACION

Publicado o 23/06/2015

———————————————————————————————–

BASES REGULADORAS QUE REXERAN A SELECCION E CONTRATACION LABORAL TEMPORAL, DE UN/HA INFORMADOR/A TURISMO PARA A ATENCION E INFORMACION CONTINUADA E ESPECIFICA DE TODO O CAMIÑO FRANCES E DO XACOBEO AOS/AS PEREGRINOS/AS QUE SE ATOPEN NO CONCELLO DE PORTOMARIN. ANO 2015

BASES FIRMADAS

ANEXO

ANEXO I

Publicado o 17/06/2015

—————————————————————————————————–

CORRECCIóN DE ERROS

Visto o edicto inserido no BOP de Lugo n 108, do 14 de maio de 2015, relativo a extracto convocatoria de bases para a selección de persoal laboral temporal de apoio ao servizo de axuda no fogar do Concello de Portomarín.

Visto que as Bases publicadas na páxina web obsérvase que na claúsula 7.12 da proba de coñecementos por omisión non se complenta o carácter eliminatorio da proba, debe engadirse: “ o carácter ELIMINATORIO, tendo en conta que se debe acadar una puntuación mínima de 7,2 ptos sobre os 12ptos totais”

Portomarín 4 de xuño 2015.

O Alcalde

Asdo. Juan Carlos Serrano López

——————————————————————————————————

Acta do Tribunal de valoración da fase de concurso para o proceso selectivo persoal laboral temporal de apoio o servizo de obras do concello de portomarin

No Concello de Portomarin as 13,00 horas do dia doce de maio de dous mil quince, reúnense os membros do Tribunal designado por RESOLUCION DA PRESIDENCIA de 11-05-2015, para a valoración da citada proba

Titulares:

Presidente Dna Alicia de la Iglesia López.

1 Vogal: Dna Margarita Viña Santos

2 Vogal: D .Angel Manuel Castro Vázquez.

3 Vogal: D. José Antonio Varela Vázquez

Secretario: D. Jose Luis Vázquez Méndez.

Constituido o Tribunal e conforme as bases selectivas , publicadas no

B.O.P do 20-04-2015 , procedese a valoración de méritos dos aspirantes admitidos:

Que acadan as seguintes puntuacións:

ASPIRANTEEXPER.PROF.FORMAC.PROF.CARNETC1TOTALCELGA
ROGELIO GAYOSO YAñEZ0.00549.00SI
JOSE ANTONIO GARCIA LOPEZ4.955413.95NO
ANTONIO VAZQUEZ VAZQUEZ4.955413.95NO
ANTONIO RODRIGUEZ VILARIñó5.205414.20SI
MANUEL ALVAREZ DIAZ3.15508.15SI
ISRAEL BALBOA SAAVEDRA2.70046.70SI
ALBERTO SERRANO SOUTO2.70002.70SI

Visto o anterior, o Tribunal por unanimidade dos membros presentes ACORDA:

1.- Convocar para a fase de oposición que se desenvolverá o próximo día VINTEUN de MAIO as DEZ horas , na casa do CONCELLO.

Proba de galego: As 9.30 horas do dia 21-maio-2015 , no salon de sesións do Concello de Portomarin, sito na Praza Condes de Fenosa, 1

Primeiro exercicio da fase de oposición , terá lugar as 10 horas do citado día no salon de sesións do Concello de Portomarin, sito na Praza Condes de Fenosa, 1

Entrevista curricular as 10:30 horas

En Portomarín, a 12-maio-2015

O Tribunal de selección

Publicado o 18/05/2015

————————————————————————————

Acta do Tribunal de valoración da fase de concurso para o proceso selectivo persoal laboral temporal de apoio o servizo de obras do concello de portomarin

No Concello de Portomarin as 13,00 horas do dia doce de maio de dous mi quince , reúnense os membros do Tribunal designado por RESOLUCION DA PRESIDENCIA de 11-05-2015, para a valoración da citada proba

Titulares:

Presidente Dona.Alicia de la Iglesia López.

1 Vogal: Dna Margarita Viña Santos

2 Vogal: D .Angel Manuel Castro Vázquez.

3 Vogal: D. José Antonio Varela Vázquez

Secretario: D. Jose Luis Vázquez Méndez.

Constituido o Tribunal e conforme as bases selectivas , publicadas no

B.O.P do 20-04-2015 , procedese a valoración de méritos dos aspirantes admitidos:

Que acadan as seguintes puntuacións:

ASPIRANTEEXPER.PROF.FORMAC.PROF.CARNETC1TOTALCELGA
ROGELIO GAYOSO YAñEZ0.00549.00SI
JOSE ANTONIO GARCIA LOPEZ4.955413.95NO
ANTONIO VAZQUEZ VAZQUEZ4.955413.95NO
ANTONIO RODRIGUEZ VILARIñó5.205414.20SI
MANUEL ALVAREZ DIAZ3.15508.15SI
ISRAEL BALBOA SAAVEDRA2.70046.70SI
ALBERTO SERRANO SOUTO2.70002.70SI

Visto o anterior, o Tribunal por unanimidade dos membros presentes ACORDA:

1.- Convocar para a fase de oposición que se desenvolverá o próximo día VINTEUN de MAIO as DEZ horas , na casa do CONCELLO.

Proba de galego: As 9.30 horas do dia 21-maio-2015 , no salon de sesións do Concello de Portomarin, sito na Praza Condes de Fenosa, 1

Primeiro exercicio da fase de oposición , terá lugar as 10 horas do citado día no salon de sesións do Concello de Portomarin, sito na Praza Condes de Fenosa, 1

Entrevista curricular as 10:30 horas

En Portomarín, a 12-maio-2015

O Tribunal de selección

Publicado o 14/05/2015

—————————————————————————–

BASES POLAS QUE SE ESTABLECEN AS NORMAS PARA A SELECCION DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL DE APOIO AO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR DO CONCELLO DE PORTOMARIN PARA FACER FRONTE AS HORAS CONCEDIDAS POR DEPENDENCIA.

Descarga as bases en pdfPublicado o 14/05/2015

—————————————————————————-

RESOLUCION DA ALCALDIA

Vistas as bases elaboradas para a selección de persoal laboral temporal de apoio ao servizo de obras do Concello de Portomarín para facer fronte as obras de reparación e mantemento de rúas, estradas e camiños municipais.

Por medio da presente RESOLVO:

Primeiro.- NOMEAR como tribunal cualificados, os seguintes membros/as relacionados relacionados a continuación:

Titulares:

Presidente: Dna. Alicia de la Iglesias López (Funcionaria Concello de Portomarín)

1 Vogal: Dna. Margarita Viña Santos (Asistenta Social Concello de Portomarín)

2 Vogal: Dna. ángel Manuel Castro (Operario servicios Concello de Portomarín)

3 Vogal: Dna. José Antonio (Operario servicios Concello de Portomarín)

Secretario: D. José Luis Vázquez Méndez (Secretario-Interventor do Concello de Portomarín)

Suplentes:

Presidente: Eduardo Fernádez Arias (Funcionario concello de Guntín)

1 Vogal: Serafín Rodríguez López (Funcionario concello de Guntín)

2 Vogal: Pablo Veiga López-Castelo (Asistente Social concello de Guntín)

3 Vogal: Carlos Santoalla Varela (Funcionario concello de Guntín)

Secretario: Mónica Vázquez Fandiño (Secretaria concello de Monterroso)

Segundo.- CONVOCAR os membros do Tribunal para a súa constitución e posterior actuación na fase de concurso (valoración de méritos) para o vindeiro martes, día 12 de maio do ano en curso as 13:00 h, na casa do concello de Portomarin.

Terceiro.- Publicar a presente resolución no taboleiro de edictos do Concello e na páxina web da Entidade (www.concellodeportomarin.es).

O manda e asina o Sr. Alcalde en Portomarin a 11 de maio de dous mil quince.

O ALCALDE Asdo. Juan Carlos Serrano López.

Publicado o 12/05/2015

—————————————————————————————-

RESOLUCION DA ALCALDIA

Vistas as bases elaboradas para a selección de persoal laboral temporal de apoio ao servizo de obras do Concello de Portomarín para facer fronte as obras de reparación e mantemento de rúas, estradas e camiños municipais.

Visto que as mesmas foron publicadas no Boletin Oficial da Provincia de Lugo de data vinte de abril de dous mil quince.

Unha vez rematado o prazo de presentación das instancias e conforme o artigo 4 das bases aprobadas esta Alcaldia por medio da presente RESOLVE:

Primeiro.- APROBAR a lista provisional de admitidos/as que se relaciona a continuación:

ApelidosNomeDNIAdmitido/a
Rodriguez VilariñoAntonio33.550.395-LSI
Balboa SaavedraIsrael34.273.166-GSI
Serrano SoutoAlberto47.364.377-VSI
Gayoso YáñezRogelio33.342.423-JSI
álvarez DíazManuel71.020.785-MSI
García LópezJosé Antonio33.851.417-VSI
Vázquez VázquezAntonio33.860.054-YSI

Segundo.- PUBLICAR a lista provisional no taboleiro de edictos do
concello asi como na páxina web oficial (www.concellodeportomarin.es) outorgando un prazo máximo de dous días naturais, contados a partir do día seguinte o da publicación, para que os excluidos/as impugnen o que consideren oportuno.

O manda e asina o Sr. Alcalde en Portomarin a sete de maio de dous mil quince.

O ALCALDE Asdo. Juan Carlos Serrano López.

Contra o referido acordo que pon fin a via administrativa, poderase interpoñer, directamente, o recurso Contencioso-administrativo, ante o Xulgado do Contencioso Administrativo ou a sala do Contencioso-administrativo, con arreglo ó disposto nos 8 e 10 da Lei 28/1998, de 13 de xullo, reguladora da Xurisdición Contencioso-Administrativa perante p prazo de dosu meses, contados a partires do día seguinte o da notificación do presente escrito. Igualmente e con carácter potestativo, poderá interponer, ante o mesmo organo que ditou este acordo, recurso de reposición no prazo de un mes, contado a partires do día seguinte o da referida notificación, sen poder simultanear ambos, conforme o disposto nos artigos 116 e 117 da Lei 30/1992, de 26 de Novembro, de Rexime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, segundo a modificación introducida pola Lei 4/1999, de 13 de xaneiro, advertindolle que tamén poderá utilizar calquera outro recurso que estime pertinente e/ou exercer as accións que procedan ante a xurisdición competente.


—————————————————————————————————

RESOLUCION DA ALCALDIA

CONTRATACION OBRA “MELLORA DE CAMIÑOS DE TITULARIDADE MUNICIPAL NO CONCELLO DE PORTOMARIN”

Conforme ao acordado na xunta de Goberno Local de data doce de maio do ano en curso en relación o expediente de contratación da obra de mellora de camiños de titularidade municipal, por procedemento negociado sen publicidade.

Visto a Resolución da Alcaldía de data 01/04/2015.

Vista a acta de apertura da documentación administrativa (Sobre A), así como o sobre B (Proposición económica) e o resultado do proceso de negociación e feita a valoración da única plica presentada que cumpre cos Pregos de cláusulas administrativas particulares que rexiron a contratación polo procedemento negociado sen publicidade, para adxudicar o contrato de obra de MELLORA DE CAMIñOS DE TITULARIDADE MUNICIPAL NO CONCELLO DE PORTOMARIN, resultando en consecuencia como oferta máis ventaxosa a presentada por OGASAVIALES DE LUGO, S.L., con CIF: B-27.291.038, que se compromete á execución do contrato dacordo cos pregos de cláusulas administrativas particulares por o prezo total de 107.428,64 euros dos que 88.784,00 euros se corresponden a valor estimado e 18.644,64 euros ao I.V.E. e as melloras ofertas son Melloras por importe de 1.500,00 euros destinadas á mellora da capa de rodadura mediante a aplicación de dobre rego asfáltico ECR-2 según prezos de execución material reflexados no proxecto. Prazo de conservación e mantemento das obras unha vez rematado o prazo de garantía: dous meses e medio. “

Visto todo canto antecede e os informes obrantes no expediente, ACORDEI

PRIMEIRO.- Adxudicar provisionalmente a obra a empresa OGASAVIALES DE LUGO, S.L., con CIF: B-27.291.038, que se compromete á execución do contrato dacordo cos pregos de cláusulas administrativas particulares por o prezo total de 107.428,64 euros dos que 88.784,00 eurosse corresponden a valor estimado e 18.644,64 euros ao I.V.E. e as melloras ofertas son Melloras por importe de 1.500,00 euros destinadas á mellora da capa de rodadura mediante a aplicación de dobre rego asfáltico ECR-2 según prezos de execución material reflexados no proxecto. Prazo de conservación e mantemento das obras unha vez rematado o prazo de garantía: dous meses e medio. “

SEGUNDO.- Requerir á empresa adxudicataria para que no prazo improrrogable de DEZ DíAS HáBILES a contar a partir do seguinte ao da notificación da presente achegue a documentación xustificativa de:

  • Disposición efectiva dos medios que se compromete adicar ou suscribirá execución do contrato.
  • Constitución da garantía definitiva.
  • Certificación de acharse ao corrente das obrigas tributarias e coa Seguridade Social.
  • En caso de que a documentación administrativa inicial fose substituida pola declaración responsable, deberá achegar asi mesmo toda a documentación prevista na cláusula 5.

TERCEIRO.- Notifica-lo presente acordo ó interesado.

O manda e asina o Sr. Alcalde en Portomarin cinco de maio de dous mil quince.

O ALCALDEAsdo. Juan Carlos Serrano López.

————————————————————————————————–

BASES POLAS QUE SE ESTABLECEN AS NORMAS PARA A SELECCION DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL DE APOIO AO SERVIZO DE OBRAS DO CONCELLO DE PORTOMARIN PARA FACER FRONTE AS OBRAS DE REPARACION E MANTEMENTO DE RUAS, ESTRADAS E CAMIÑOS MUNICIPAIS.

BASES

ANEXOS

Data na que se publica 17/04/2015

Acta do Tribunal de valoración da fase de OPOSICION para o proceso selectivo para interinar unha praza de enxeñeiro/a tecnico/a agricola do cadro de persoal funcionario de concello de portomarin

No Concello de Portomarin ás 10,00 horas do día trinta e un de marzo de dous mi quince , reúnense os membros do Tribunal designado por RESOLUCION DA PRESIDENCIA de 18-03-2015, para a valoración da citada proba

Titulares:

Presidente D. José Ignacio López López .

1 Vogal: Dna Monica Vázquez Fandiño

2 Vogal: Dna . Elisa Muñoz Alvarez

3 Vogal : Dna. Blanca Maria Vázquez Enriquez

4º Vogal: D. Carlos Luis Abella Pérez

Secretario: D. Jose Luis Vázquez Méndez.

Constituido o Tribunal e conforme as bases selectivas , publicadas no B.O.P do 23-01-2015, procedese a valoración das probas de coñecementos xerais e especificos (exercicio tipo test é suposto práctico) do único aspirante que superou a fase do concurso.

Polo Tribunal ponse a disposición do aspirante presentado, un exercicio tipo test composto por 155 preguntas a resolver nun tempo máximo de noventa minutos, (segundo as bases aprobadas ao efecto) cunha puntuación máxima de quince puntos sendo a minima para superar a citada proba de 7.50 puntos.

De seguido e unha vez finalizada a primeira proba o Tribunal pon a disposición do aspirante un suposto pràctico a resolver nun tempo máximo de cento cincuenta minutos, cunha puntuación maxima de quince puntos sendo a minima para superar a citada proba de 7.50 puntos

Rematada a proba, o Tribunal procede a corrección e valoración dos exercicios realizados, outorgando por unanimidade as seguintes puntuacións

Que acada as seguintes puntuacións:

ASPIRANTETESTSUP. PRACTICOTOTAL
RODRIGUEZ VAZQUEZ ROBERTO14.701226.70

De seguido o Tribunal realiza a entrevista curricular prevista no apartado 11.5 d as bases do proceso de selección otorgando ao aspirante unha puntuación de dous puntos

Quedan incorporados ao expediente todolos exercicios realizados polos aspirantes.

A vista dos resultados obtidos o Tribunal ACORDA, elevar proposta ao SR. ALCALDE PRESIDENTE , de nomear FUNCIONARIO interino na praza de Enxeñeiro Técnico Agricola a :

RODRIGUEZ VAZQUEZ ROBERTO con DNI : 33340379Q

Non sendo outro obxecto deste acto, exténdese a presente acta que asinan todos os membros do TRIBUNAL, sendo as trece horas e trinta minutos do día da data o principio indicado, de todolo que eu Secretario, redacto a presente acta e dou fé.

————————————————————————————————

Acta do Tribunal de valoración da fase de concurso para o proceso selectivo para interinar unha praza de enxeñeiro/a tecnico/a agricola do cadro de persoal funcionario de concello de portomarin

No Concello de Portomarin as 13,00 horas do dia vintetres de marzo de dous mi quince, reúnense os membros do Tribunal designado por RESOLUCION DA PRESIDENCIA de 18-03-2015, para a valoración da citada proba

Titulares:

Presidente D. José Ignacio López López .

1 Vogal: Dna Monica Vázquez Fandiño

2 Vogal: Dna . Elisa Muñoz Alvarez

3 Vogal : Dna. Blanca Maria Vázquez Enriquez

Secretario: D. Jose Luis Vázquez Méndez.

Non asiste o Vogal titular D. Carlos Luis Abella Perez, nin o seu substituto

Constituido o Tribunal e conforme as bases selectivas, publicadas no

B.O.P do 23-01-2015, procedese a valoración de méritos dos aspirantes admitidos:

-RODRIGUEZ VAZQUEZ ROBERTO , DNI 33340379Q

-GAY PEREZ MIGUEL ANGEL, DNI 333326398A

-PRADA CASAS IVAN, DNI 33318992L

Que acadan as seguintes puntuacións:

ASPIRANTEEXPER.PROF.FORMAC.PROF.IDIOMAGALEGOTOTAL
RODRIGUEZ VAZQUEZ ROBERTO8.257.56217.81
GAY PEREZ MIGUEL ANGEL0.000.2622.26
PRADA CASAS IVAN0.003.1025.10

Visto que a Base 11.1 sinala que a Fase de Concurso terá carácter eliminatorio. “os aspirantes precisarán acadar nove puntos o obxecto de poder participar na Fase de oposición“.

Visto que unicamente ACADOU a puntuación minima esixida o aspirante, D. ROBERTO RODRIGUEZ VáZQUEZ, o Tribunal por unanimidade dos membros presentes ACORDA:

1.- Convocar para a fase de oposición que se desenvolverá o próximo día trinta e un de marzo as dez horas, o único aspirante que superou a fase de concurso ,dacordo co seguinte horario:

Primeiro exercicio da fase de oposición , terá lugar as 10 horas do citado día no salon de sesións do Concello de Portomarin, sito na Praza Condes de Fenosa, 1

Segundo exercicio as 11:30 horas do citado día

Entrevista curricular as catorce horas

En Portomarín, a 23 MARZO 2015

O Tribunal de selección

Procedementos Abertos
 “OBRAS de INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA E MELLORAS NO ALUMEADO PUBLICO DO PARQUE EMPRESARIAL DE PORTOMARIN”
Xoves, 08 de outubro do 2015

ANUNCIO
Por Resolución da Alcaldía de 08/10/15 aprobouse a adxudicación provisional do contrato de obras de instalación fotovoltaica e melloras no alumeado público do parque empresarial de Portomarin, o que se publica aos efectos do artigo 135.3 da LCSP.
1.- Entidade adxudicadora: Concello de Portomarin.
2.- Obxeto do contrato: INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA E MELLORAS NO ALUMEADO PUBLICO DO PARQUE EMPRESARIAL DE PORTOMARIN
3.- Tramitación e procedemento: Negociado sen publicidade.
4.- Prezo do Contrato: 114.071,00 € dos que 94.273,55 € se corresponden a valor estimado e 19.797,45 € ao I.V.E.
5.- Adxudicación Provisional:
a/ Data: 08/10/15.
b/ Contratista: MANUEL NOVOA CASTRO S.L.U..
c/ Importe de adxudicación: 94.273,55 € máis 19.797,45 € de IVE.

Portomarín, 08 de outubro de 2.015.

O Alcalde,

Asdo. Juan Carlos Serrano López

 —————————————————————————————————-BASES POLAS QUE SE ESTABLECEN AS NORMAS PARA A SELECCION DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL DE ATENCION, MANTENEMENTO, LIMPEZA…. DO ALBERGUE DE PEREGRINOS MUNICIPAL.Descargar en pdfPublicado o 22/07/2015—————————————————————————————————-BASES REGULADORAS QUE REXIRAN A CONVOCATORIA PARA A SELECCION E CONTRATACION DE PERSOAL NO CONCELLO DE PORTOMARIN PARA O ANO 2015 DOS SEGUINTES POSTOS:BASES TRACTORISTAPublicado o 01/07/2015—————————————————————————————————-BASES REGULADORAS QUE REXIRAN A CONVOCATORIA PARA A SELECCION E CONTRATACION DE PERSOAL NO CONCELLO DE PORTOMARIN PARA O ANO 2015 DOS SEGUINTES POSTOS:BASES MOTOBOMBABASES PEONS FORESTAISBASES XEFE DE BRIGADAPublicado o 30/06/2015


————————————————————————-

——————————————————————————————-

RESOLUCION DA ALCALDIA

Vistas as bases elaboradas para interinar unha praza de Enxeñeiro/a Técnico/a Agrícola encadrada na escala de administración especial, subescala técnica. Clase Técnico Medio, Grupo A, Subgrupo A2, do cadro de persoal funcionario do Concello de Portomarin mediante concurso oposición libre aprobadas por acordo da Xunta de Goberno Local de data dezaoito de decembro de dous mil catorce.

Por medio da presente RESOLVO:

Primeiro.- NOMEAR como tribunal cualificados, os seguintes membros/as relacionados relacionados a continuación:

Titulares:

Presidente: Don. José Ignacio López López (Secretario-Interv. do Concello de As Nogais)

1 Vogal: Dona. Mónica Vázquez Fandiño (Secretario-Interv. do Concello de Monterroso)

2 Vogal: Dona. Elisa Muñoz álvarez (Secretario-Interv. do Concello de Baralla)

3 Vogal: Dona. Blanca María Vázquez Enriquez (Tesoureira do Concello de Monterroso)

4 Vogal: Don. Carlos Luis Abella Pérez (Enxeñeiro Técnico Agrícola de A Pastoriza)

Secretario: Don. José Luis Vázquez Méndez

Suplentes:

Presidente: Don. Antonio Lorenzo Morandeira (Secretario-Interv. do Concello de Begonte)

1 Vogal: Don. Julio González Casanova (Secretario-Interv. do Concello de Friol)

2 Vogal: Don. José López Castro (Secretario-Interv. do Concello de Lancara)

3 Vogal: Don. José López Gonzalez (Secretario-Interv. do Concello de Paradela)

4 Vogal: Don. Manuel Balboa Caldeiro (Enxeñeiro Técnico Agrícola de Sarria)

Secretario: Dona. Ana Sampedro Millares (Secretario-Interv. do Concello de Castroverde)

Segundo.- CONVOCAR os membros do Tribunal para a súa constitución e posterior actuación na fase de concurso (valoración de méritos) para o vindeiro luns, día 23 de marzo do ano en curso as 13:00 h, na casa do concello de Portomarin.

Terceiro.- Publicar a presente resolución no taboleiro de edictos do Concello e na páxina web da Entidade (www.concellodeportomarin.es).

O manda e asina o Sr. Alcalde en Portomarin dezasete de marzo de dous mil quince.

O ALCALDE Asdo. Juan Carlos Serrano López.

RESOLUCION DA ALCALDIA

Vistas as bases elaboradas para interinar unha praza de Enxeñeiro/a Técnico/a Agrícola encadrada na escala de administración especial, subescala técnica. Clase Técnico Medio, Grupo A, Subgrupo A2, do cadro de persoal funcionario do Concello de Portomarin mediante concurso oposición libre aprobadas por acordo da Xunta de Goberno Local de data dezaoito de decembro de dous mil catorce.

Visto que as mesmas foron publicadas no Boletin Oficial da Provincia de Lugo de data vinte e tres xaneiro de dous mil quince.

Vista a lista provisional de admitidos/as publicada no taboleiro de edictos do
concello asi como na páxina web oficial (www.concellodeportomarin.es) con data dezaseis de febreiro de dous mil quince, outorgando un prazo máximo de dous días naturais, contados a partir do día seguinte o da publicación.

Visto que no prazo citado anteriormente non se presentaron alegacións e/ou reclamacións, por medio da presente RESOLVO:

Primeiro.- APROBAR a lista definitiva de admitidos/as que se relaciona a continuación:

ApelidosNomeDNIAdmitido/a
RODRIGUEZ VAZQUEZROBERTO33.340.379-QSI
GAY PEREZMIGUEL ANGEL33.332.638-ASI
PRADA CASASIVAN33.318.992-LSI

Segundo.- PUBLICAR a lista definitiva no taboleiro de edictos do
concello asi como na páxina web oficial (www.concellodeportomarin.es).

Terceiro.- Nomear e convocar o Tribunal calificador, a composición do Tribunal publicarase no taboleiro de edictos do Concello e na páxina web da Entidade, xunto coas datas de realización das probas 72 horas antes de iniciarse estas.

O manda e asina o Sr. Alcalde en Portomarin vinte e cinco de febreiro de dous mil quince.

O ALCALDE Asdo. Juan Carlos Serrano López.

RESOLUCION DA ALCALDIA


Vistas as bases elaboradas para interinar unha praza de Enxeñeiro/a Técnico/a Agrícola encadrada na escala de administración especial, subescala técnica. Clase Técnico Medio, Grupo A, Subgrupo A2, do cadro de persoal funcionario do Concello de Portomarin mediante concurso oposición libre aprobadas por acordo da Xunta de Goberno Local de data dezaoito de decembro de dous mil catorce.

Visto que as mesmas foron publicadas no Boletin Oficial da Provincia de Lugo de data vinte e tres xaneiro de dous mil quince.

Unha vez rematado o prazo de presentación das instancias e conforme o artigo 8 das bases aprobadas esta Alcaldia por medio da presente RESOLVE:

Primeiro.- APROBAR a lista provisional de admitidos/as que se relaciona a continuación:

ApelidosNomeDNIAdmitido/a
RODRIGUEZ VAZQUEZROBERTO33.340.379-QSI
EIRAS OTEROALFREDO33.316.043-ZNON *
DIAZ GAYVANESA33.537.326-ZNON *
GAY PEREZMIGUEL ANGEL33.332.638-ASI
PRADA CASASIVAN33.318.992-LSI

* (Motivo da exclusión): Non acredita estar en posesión da titulación e especialidade solicitada nas bases.

Segundo.- PUBLICAR a lista provisional no taboleiro de edictos do
concello asi como na páxina web oficial (www.concellodeportomarin.es) outorgando un prazo máximo de dous días naturais, contados a partir do día seguinte o da publicación, para que os excluidos/as impugnen o que consideren oportuno.

O manda e asina o Sr. Alcalde en Portomarin dezaseis de febreiro de dous mil quince.

O ALCALDE Asdo. Juan Carlos Serrano López.

Contra o referido acordo que pon fin a via administrativa, poderase interpoñer, directamente, o recurso Contencioso-administrativo, ante o Xulgado do Contencioso Administrativo ou a sala do Contencioso-administrativo, con arreglo ó disposto nos 8 e 10 da Lei 28/1998, de 13 de xullo, reguladora da Xurisdición Contencioso-Administrativa perante p prazo de dosu meses, contados a partires do día seguinte o da notificación do presente escrito. Igualmente e con carácter potestativo, poderá interponer, ante o mesmo organo que ditou este acordo, recurso de reposición no prazo de un mes, contado a partires do día seguinte o da referida notificación, sen poder simultanear ambos, conforme o disposto nos artigos 116 e 117 da Lei 30/1992, de 26 de Novembro, de Rexime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, segundo a modificación introducida pola Lei 4/1999, de 13 de xaneiro, advertindolle que tamén poderá utilizar calquera outro recurso que estime pertinente e/ou exercer as accións que procedan ante a xurisdición competente.

—————————————————————————————————-

BASES REGULADORAS QUE REXERAN A SELECCION DE PERSOAL FUNCIONARIO DE CARACTER INTERINO, PARA PRESTAR SERVIZOS NA PRAZA DE ENXEÑEIRO TECNICO AGRICOLA

BASES

ANEXO

O ALCALDE

Asdo. Juan Carlos Serrano López.

Publicado o 23 de Xaneiro de 2015